GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Eshopy Binargon pokrývají požadavky GDPR nařízení v těchto oblastech

 1. Souhlasy se zpracováním údajů

  Máte možnost nadefinovat několik potvrzení (souhlasů, definic ochrany osobních údajů) a definovat, kde se mají zákazníkům zobrazit. Více o modulu souhlasů najdete zde.

 2. Historie zákaznických kroků

  V zákaznické kartě a v detailu objednávky uvidíte historii kroků, které zákazník provedl, včetně data a času, kdy schválil jednotlivé souhlasy.

 3. Přehled o dění v administraci

  Modul historie Vám zároveň loguje, jaké změny prováděli s osobními údaji vaši zaměstnanci

 4. Zabezpečení přístupu k osobním údajům

  Osobní údaje musí být chráněny. Pomocí modulu správa přístupů nadefinujete, do jakých modulů mohou kteří zaměstnanci.

 5. Informace o zpracování osobních údajů

  Jak založit a zobrazit informace o zpracování osobních údajů?

 6. Informace o sběru cookies

  Máte k dispozici jednoduchou cookie lištu

 7. Zabezpečená komunikace

  Váš eshop můžete provozovat na zabezpečené HTTPS adrese.

 8. Detail uživatelského účtu

  Každý registrovaný zákazník má k dispozici uživatelský profil, ve kterém může vidět údaje, které jsou k jednotlivým objednávkám uloženy. 

 9. Zpracovatelská smlouva

  Pro vygenerování smlouvy se přihlašete do technické podpory, v sekci tisk smluv klikněte na odkaz tisk zpracovatelské smlouvy.
Správa přístupů - Jak nastavit přístupy do administrace
Máte více uživatelů administrace? Potřebujete jim omezit či přiřadit práva?
Souhlasy a informační povinnost
Tento modul Vám umožní nadefinovat jaké souhlasy a inforamce se zákazníkovi zobrazí
Historie změn
Jak funguje sledování změn v administraci a osobních údajích
Jak objednat HTTPS
Jak web provozovat na zabezpečeném HTTPS protokolu?
Jak zobrazovat Informace o zpracování osobních údajů
S příchodem GDPR máte povinnost informovat zákazníka o zpracování jeho osobních údajů
Cookie lišta
Jak zobrazit informace o zpracování cookies, tedy tzv. cookie lištu?
Souhlas se zasíláním newsletteru
Je s příchodem GDPR potřeba souhlas s posíláním newsletteru? Jen někdy!
Cookies použivané na eshopech binargon
V tomto článku najdete seznam cookies, které používají eshopy postavené na platformě Binargon