Hlavní stránka
>
Správa přístupů - Jak nastavit přístupy do administrace

Správa přístupů - Jak nastavit přístupy do administrace

V Horní menu → Nastavení → správa přístupu můžete změnit své heslo pro přístup do administrace e-shopu. Pro přístup do tohoto nastavení musíte mít zaplacen modul Správa přístupů.

 

Při vstupu do tohoto nastavení vidíte přehlednou tabulku se všemi administrátory, kteří mají přístup do administrace Vašeho eshopu.

 • Login - V tomto sloupci je vypsáno přihlašovací jméno konkrétního administrátora. Kliknutím na něj se dostanete do detailu administrátorského účtu.

 • Jméno - V tomto sloupci je vypsáno jméno administrátora.

 • Status - V tomto sloupci se Vám zobrazuje stav uživatelského účtu. Aktivní – uživatel má přístup do administrace. Neaktivní příslušný administrátor nemá přístup do administrace.
  Klinutím kdekoliv v řádku požadovaného uživatelského účtu jej označíte (zabarví se do zelena) a můžete jednoduše nastavit uzamčení či odemčení účtu a to kliknutím na příslušné tlačítko. 

Jak vytvořím nového administrátora

V Horní menu → Nastavení → Správa přístupu klikněte na tlačítko „Založit nového uživatele“. Otevře se Vám detail nového administrátora.

 • Přihlásit se jako uživatel: Přihlásit - Kliknutím na aktivní odkaz „Přihlásit“ se přihlásíte pod daným účtem do administrace eshopu.

  Vyplňte následující údaje:

 • login - Do textového pole vepište login, pod kterým se bude uživatel přihlašovat.

 • Jméno - Do textového pole vepište jméno uživatele.

 • Heslo - Do textového pole vepište přístupové heslo do administrace a to pouze v případě, že jej chcete uživateli změnit.

 • Nahrát / Smazat fotografii - Klinutím na tlačítko „Nahrát fotografii“ se Vám otevře dialogové okno, které Vám nabídne možnost vybrat fotografii ze souboru ve Vašem počítači nebo stáhnout z internetu – potřebujete url adresu ve tvaru http://www. Náhled fotografie vidíte na pravé straně. Kliknutím na tlačítko „Smazat fotografii“ smažete nahranou fotografii.

 • Telefon/ ICQ/ Email - Do textových polí vepište kontaktní údaje uživatele.

 • Stav účtu - Ze select boxu lze nastavit odemčení nebo uzamčení přístupu do administrace. Uživatel, který nemá přístup do Správy přístupů, nemůže vůbec vidět svůj účet, ani jeho nastavení.

 • Jazyky, ve kterých může administrátor editovat eshop. - Máte-li v eshopu jazykové mutace, jejich seznam se objeví zde a to se zaškrtávacími poli. Označením nebo neoznačením pole u příslušné jazykové mutace nastavíte adminstrátorovi možnost tuto jazykovou mutaci editovat nebo mu možnost editace zakážete.

 • Pokladny, na kterých může prodávat zboží - V případě, že máte v eshopu kamenné pokladny a zaplacen modul Kasa – online pokladní systém, jejich seznam se Vám objeví v těchto místech s dvěma sloupci a zaškrtávacími poli v nich. Označením zaškrtávacího pole určíte uživateli možnost přístupu k této pokladně a možnost změnit cenovou skupinu. Ponecháte-li pole neoznačené, příslušný administrátor nebude mít přístup do této sekce.

 • Oprávnění ve skladech - Označením zaškrtávacího pole získá administrátor přístup do skladů pouze pro čtení. Neoznačením zaškrtávacího pole administrátorovi umožníte přístup do skladů, které může následně editovat.

 • Přístup k jednotlivým modulům - V této části se Vám zobrazí seznam všech funkcí a modulů ve Vašem eshopu, u kterých můžete konkrétnímu administrátorovi nastavit možnost editace jednotlivých modulů ve Vašem eshopu. Označením zaškrtávacího pole přístup a možnost editace povolíte., Neoznačením zaškrtávacího pole přístup a možnost editace odepřete.
  Povolit či zakázat přístup můžete rovněž hromadně. Kliknutím levým tlačítkem myši v kombinaci s klávesnicí ctrl označíte všechny příslušné moduly, u kterých chcete provést změnu (označené řádky zezelenají). V záhlaví této tabulky jsou tlačítka „Povolit“ a Zakázat“, liknutím na ně provedete u označených modulů požadovanou operaci.

 • Svázání administrátora a zákaznického účtu - Pro administrátora můžete vybrat jeden zákaznický účet (účet, kterým se lze přihlásit do klientské části). Propojení není povinné, využívá se pro specifické implementace (rozšíření na míru).
  Kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „Vybrat zákazníka“ se Vám otevře nové okno s tabulkou registrovaných zákazníků Vašeho eshopu. Kliknutím na příslušné jméno vyberete zákaznický účet, který se spáruje s účtem konkrétního administrátora.
  Kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „Zrušit svázání účtů“ zrušíte určené svázání zákaznického účtu s účtem administrátora.

 • Uložit změny - Kliknutím na tlačítko uložíte provedené změny.

 • Zpět - Kliknutím na tlačítko se vrátíte zpět na tabulkový přehled všech administrátorů bez uložení provedených změn.

Jak změnit přístupová práva stávajícího administrátora

V Horní menu → Nastavení → Správa přístupu klikněte na login administrátora, kterému chcete změnit přístupová práva a přejděte do detailního nastavení jeho účtu.

V detailu administrátora můžete provést změny dle Vašich potřeb a to dle instrukcí z článku Jak vytvořit nového administrátora.

Nezapomeňte všechny změny uložit kliknutím na tlačítko „uložit“. 

Jak smazat administrátora

Konkrétního administrátora označte kliknutím na levé tlačítko myši v jeho řádku v přehledu přístupů (zabarví se zeleně) a tahem myši přesuňte na ikonu koše v pravém horním rohu obrazovky.

V dialogovém okně potvrďte kliknutím na tlačítko "OK" nebo zrušte kliknutím na tlačítko "zrušit".