Hlavní stránka
>
Cookie lišta

Cookie lišta

K dispozici jsou 2 způsoby:

1. Pomocí modulu informace a souhlasy

Pomocí modulu "informace a souhlasy" můžete nadefinovat neomezené množství informačních sdělení a souhlasů, které se mají návštěvníkovi zobrazit v liště na spodním okraji obrazovky. Je samozřejmé, že byste neměli zákazníka zahltit neomezeným množstvím zpráv a proto je vhodné sloučit více informací do jedné věty. Můžete např. spojit dohromady informaci o zpracování osobních údajů a cookies do jedné věty:

"Informace o použití cookies a zpracování osobních údajů."

Každá část označená podtrženě by měla být odkazem na příslušný dokument (tedy dokument s vysvětlením jak fungují cookies a dokument o zpracování osobních údajů)

 

2. Pomocí cookie lišty (zastaralý způsob)

Tento způsob již dnes nedoporučujeme, místo něj doporučujeme použít modulu "informace a souhlasy" tak jak bylo uvedeno v předchozím bodě.

Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete využít starého způsobu, postupujte takto:

Přejděte na horní menu → nastavení → nastavení → web → další → Zobrazit upozornění, že web používá cookies a hodnotu nastavte na "Ano"