Hlavní stránka
>
Jak zobrazovat Informace o zpracování osobních údajů

Jak zobrazovat Informace o zpracování osobních údajů

Jako správci osobních údajů máte povinnost informovat návštěvníky svého webu o zpracování osobních údajů. K tomu musíte splnit tyto 2 body

  1. Vytvořit informační dokument o zpracování osobních údajů
  2. Umístit viditelný odkaz na tento dokument.

Dokument "Informace o zpracování osobních údajů"

Tento dokument se vztahuje k veškerému získávání osobních údajů (nestačí vyjmenovat pouze některé, popř. řešit v něm zpracování pouze pro vybrané případy)

Tento dokument musí povinně obsahovat následující informace:

  1. Kontaktní údaje - kdo bude zpracovávat, kam se může subjekt obrátit (na správce, popř. i na pověřence, pokud nějakého máte)
  2. Účel a právní základ zpracování (z jakého důvodu budete data zpracovávat, právní tituly, pokud je právním důvodem "oprávněný zájem" tak upozornit na možnost vznést námitku)
  3. Příjemce osobních údajů (postačí uvést kategorii příjemců)
  4. Zda předáváte informace do zahraničí (povinnost informovat o záměru předat údaje mimo EU nebo mezinárodní organizaci)
  5. Doba uložení osobních údajů
  6. Práva subjektu údajů (postačí uvést výčet jednotlivých práv)
  7. Důvod poskytnutí údajů (povinnost informovat subjekt, zda je požadavek na poskytnutí údajů založen zákonem, smlouvou nebo je předpokladem pro uzavření smlouvy)
  8. Automatizované rozhodování (subjekt údajů má nárok na informaci o použitém postupu při automatizovaném rozhodování, významu a předpokládaných důsledcích)

Odkaz na dokument o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů musí mít zákazník k dispozici nejpozději současně se samostatným zpracováním (nemůže jej tedy získat až po tom, co vám údaje poskytl). Nejjednodušším způsobem je tedy vložit odkaz do patičky webu. Můžete tedy např. založit textovou stránku a umístit ji do zápatí.

Druhým způsobem je možnost využít našeho modulu "informací a souhlasů" - pomocí něho (pokud to podporuje Vaše šablona) můžete nadefinovat, že informace o zpracování osobních údajů bude zobrazena např. ve formuláři, ve kterém k odeslání osobních údajů dochází.

Jedná se o informace - není potřeba souhlas!

Pokud k zobrazení odkazu na Informace o zpracování osobních údajů využijete modul "informace a souhlasy", stačí, když tento odkaz zavedete jako informaci. Není zde potřeba zobrazovat zaškrtávátko a vyžadovat aktivní souhlas!

Text odkazu pak může být "Beru na vědomí zpracování osobních údajů"