Hlavní stránka
>
Zobrazení

Zobrazení

Obecná nastavení

  • Počet produktů v sekci „s tímto produktem zakoupili také“ - Zadáním číslice do příkazového řádku stanovíte počet produktů, který se zobrazí v sekci „s tímto produktem zakoupili také“. (Musíte mít zakoupen modul "Zákazníci nakoupili také". V případě vlastního designu musí být tato funkce podporována Vaší šablonou)
  • Poznámka v pokladně - Zde můžete zadat text, který si zákazníci mohou přečíst při přechodu do pokladny. Následné zobrazení záleží na tom, zda-li a jak tento text podporuje Vaše grafická šablona.

Produkty na hlavní straně

Zde můžete nastavit, kolik Novinek, Akcí (popřípadě produktů z dalších stavů), se má zobrazit na hlavní straně. (Stavy produktů je možno přidávat v Horní menu → Číselníky → Číselníku stavů produktů. Při jakékoliv změně se seznam Vámi zadaných stavů produktů automaticky aktualizuje i zde.)

Dle Vámi zadaného čísla se na hlavní stránce zobrazí počet náhledů produktů daného stavu. (Způsob zobrazení se může lišit podle vaší grafické šablony)

Doporučujeme na hlavní straně umístit dohromady maximálně 12 náhledů produktů zejména s ohledem na rychlost načítání hlavní strany.

Historie procházení

Modul historie procházení ukládá (pro každého zákazníka) seznam naposledy navštívených produktů, kategorií a textových stránek. Může být použit např. pro zobrazení posledních 5 produktů, které zákazník navštívil.

Nastavení umožňuje zakázat ukládání jednotlivých typů navštívených stránek

  • Zákaz evidování historie navštívených produktů
  • Zákaz evidování historie navštívených kategorií
  • Zákaz evidování historie navštívených textových stránek