Hlavní stránka
>
Zboží.cz - Cena prokliku

Zboží.cz - Cena prokliku

Co je cena prokliku pro zboží.cz?

Cena prokliku je částka, kterou jako provozovatel eshopu zaplatíte za inzerci na Zbozi.cz a to za každý uskutečněný proklik. (tedy pokaždé, když se někdo proklikne ze zboží.cz na váš eshop)

 

Jak vyplním cenu prokliku?

Cenu prokliku můžete vyplnit

 

  1. Globálně pro celý eshop - V nastavení exportních filtrů

Toto nastavení se vztahuje na celý eshop a všechny produkty.

Přejděte do Horní menu → Nastavení → Nastavení exportních filtrů a klikněte na tlačítko Editovat v řádku Zboží.cz.

Cenu prokliku vepište do stanovených textových polí pro proklik ve vyhledávání a v detailu produktu..

 

  1. Individuálně pro jednotlivé produkty - V detailu produktu

Přejděte do Horní menu → Zboží → Produkty → detail produktu: záložka SEO: sekce Zboží.cz.

Do příslušných textových polí můžete vepsat maximální cenu prokliku ve vyhledávání a v detailu produktu.

 

Jak se liší cena prokliku v detailu a cena prokliku ve vyhledávání?

Vaše produkty se mohou na zboží.cz zobrazit na několika místech. Hlavní jsou tyto dvě:

  1. Detail (spárovaný produkt) - párování je proces, při kterém zboží.cz spojí Váš produkt s produkty ostatních eshopů (např. pošlete "Telefon Samsung XY" a zboží.cz pozná, že je to stejný telefon, jako produkt z jiného eshopu). Tento stav znáte asi nejčastěji, jedná se o stránku, na které je fotografie produktu, a pod ní jsou vypsány eshopy, na kterých lze produkt koupit.

  2. Výsledky vyhledání - pokud se zboží.cz nepodaří Váš produkt spárovat, zobrazuje jej pouze ve výsledcích vyhledávání (ale až pod spárovanými produkty). I odsud se návštěvník dostane proklikem na Váš eshop.

Cenu prokliku v obou případech určujete v Kč.

 

Jaká je minimální cena prokliku?

Minimální cena prokliku je stanovena aktuálním ceníkem zbožového vyhledavače. (může se lišit podle sortimentu prodávaného zboží a sezóny)

Zadáte-li jako cenu prokliku nulu (nebo jakoukoliv nižší hodnotu, než je minimální cena za proklik), je cena prokliku stanovena ze strany zboží.cz automaticky na minimální hodnotu. (nikdy se nestane, že byste za proklik neplatili)