Hlavní stránka
>
Vytvoření šablony - Administrace šablon ceníků

Vytvoření šablony - Administrace šablon ceníků

Šablona ceníku je pro e-shop návodem, jak z ceníku dodavatele číst data. Šablona ceníku je zároveň informace o dodavateli. Pokud budeme mít například dva dodavatele a každý bude mít dva ceníky, vytvoříme celkem čtyři šablony.

Pro vytvoření šablony ceníku je zapotřebí e-shopu dodat vzorový ceník, podle kterého bude šablona vytvořena. Postačí nám aktuální ceník.

Po vstupu do menu „Dávkový import -> Administrace šablon ceníků“ můžeme založit novou šablou v pravém panelu. Zvolíme si název nové šablony, například „OP Prostějov – obleky“ a zvolíme umístění ceníku podle kterého budeme šablonu vytvářet. Klikneme na tlačítko vytvořit.

Nyní je zobrazen detail vaší nové šablony. Je zde i ukázka vámi zadaného ceníku (první čtyři řádky). Pomocí tohoto náhledu nadefinujeme, co který sloupec v tomto ceníku znamená následujícím způsobem:

Pod náhledem vašeho ceníku vybereme z prvního selectboxu (Atributy ceníku) postupně požadované sloupce a k nim vybereme jejich význam (Atributy e-shopu). Pro vytvoření spojení klikneme na tlačítko „přidat vazbu“. Vytvořené vazby se zobrazují v dolní části panelu. Když takto nadefinujeme všechny potřebné vazby, stačí kliknout na tlačítko uložit.

POZOR: U každé šablony je nutno nadefinovat, kde e-shop najde kód dané položky. Kód položky je povinný!

Na úvodní stránce modulu „Administrace šablon ceníků“ je možno již existující šablony editovat, nebo zobrazit jejich rychlý náhled. K editaci je třeba mít platný formát ceníku (aktuální ceník)

POZOR: Jak již bylo řečeno, šablona je zároveň údajem o dodavateli. Pokud tedy váš dodavatel změní formát ceníku (například přibudou nějaké informace, přehodí se sloupce atd..) není možné starou šablonu smazat a vytvořit místo ní novou, ale je nutno ji editovat. Pokud byste tak neučinili, e-shop by bral všechny položky jako nové a museli byste je znovu zařazovat do e-shopu a spojovat s již existujícím zbožím.