Hlavní stránka
>
Práce s výpisem objednávek - hromadný tisk, vystavení dokladu, export, změna stavu a další...

Práce s výpisem objednávek - hromadný tisk, vystavení dokladu, export, změna stavu a další...

V záhlaví přehledu objednávek (Horní menu → Zakázky → Objednávky) je několik tlačítek, díky kterým můžete i při hromadném označení (Jak hromadně označovat položky?) v objednávkách provádět tyto operace:

Tisk

Pokud chete vytiskout doklady k více objednávkám současně, označte jednu nebo více objednávek, přejděte myší na tlačítko Tisk a vyberte požadovanou operaci. Po kliknutí na položku z rozbalovacího menu se Vám objeví náhled vybraného dokladu.

poznámka: V případě tisku zálohové faktury a faktury musí být tyto doklady nejdříve vystaveny.

Vystavení dokladu

Toto tlačítko Vám umožňuje vystavit zálohovou fakturu nebo fakturu ke konkrétní objednávce. 

Označte jednu nebo více objednávek, u kterých chcete vystavit doklad, přejděte myší na tlačítko Vystavení dokladu a vyberte požadovanou operaci.

Export

Pod tímto tlačítkem najdete exporty, nainstalované ve Vašem eshopu, které podporují rychlý export v přehledu objednávek.

Označte jednu nebo více objednávek, které chcete exportovat, přejděte myší na tlačítko Exportovat a vyberte požadovanou operaci.

Změna stavu

Toto tlačítko Vám umožňuje změnit stav objednávky. (Nové stavy můžete vytvořit v Horní menu → Systém → Číselník stavů objednávek).

Označte jednu nebo více objednávek, u kterých chcete změnit stav, přejděte myší na tlačítko Změna stavu v záhlaví přehledu a vyberte požadovaný stav.

Vyskladnění

Toto tlačítko Vám umožňuje vyskladnění objednaných produktů, je k němu zapotřebí instalovaný modul Plný skladový systém + inventura.  Najdete zde seznam skladů z Číselníku skladů (Horní menu → Číselníky → Číselník skladů).

Označte jednu nebo více objednávek, přejděte myší na tlačítko Vyskladnit a vyberte sklad, z kterého chcete zboží z označených objednávek vyskladnit.

Slučování objednávek

V případě, že Vám přijdou dvě různé objednávky od stejného zákazníka, můžete je sloučit pod jednu.

Označte objednávky, které si přejete sloučit, klikněte myší na tlačítko Sloučit. Potvrďte kliknutím na OK v dialogovém okně. Objednávka se Vám sloučí pod nové, v číselné řadě následující číslo.