Hlavní stránka
>
Okruhy a skupiny zákazníků

Okruhy a skupiny zákazníků

Okruhy a skupiny zákazníků Vám pomohou roztřídit Vaše zákazníky do okruhů a skupin. Díky tomuto rozdělení můžete prostřednictvím emailu oslovit určitou skupinu nebo okruh. Můžete je dle tohoto rozdělení filtrovat.

Okruh je oblastí, do kterých můžete seskupit zákazníky dle různých hodnot. Skupina je ve své podstatě hodnotou, jež je stejná pro všechny uživatele, přiřazené do dané skupiny.

Příklad:

Název okruhu: Zákazníci

Skupiny s hodnotami: Knihkupec, Knihovna, Škola

 

Záhlaví tabulky

 • Editace

Kliknutím na odkaz „Edituj“ v příslušném řádku můžete upravovat nastavení jednotlivých okruhů uživatelů.

 • Název okruhu

Do textového pole vložte Název okruhu.

 • Dovoluje více skupin současně

Volbou ze selectboxu zakážete nebo povolíte možnost přiřazování do více skupin v rámci jednoho okruhu.

 • Smazat

Kliknutím na odkaz „Smazat“ se objeví dialogové okno, které se Vás zeptá, zda-li opravdu chcete smazat celý okruh i s jeho hodnotami. Následně vyberte OK nebo Zrušit.

 

Jak založit/smazat okruh?

Okruhy zákazníků založíte v Horní menu→ Číselníky → Okruhy a skupiny zákazníků.

Klikněte na tlačítko Založit nový okruh. Objeví se řádek, do kterého napište název tohoto okruhu.

Výběrem z rozbalovacího menu pak můžete povolit nebo zakázat zařazení do více skupin.

Kliknutím na aktivní odkaz smazat v pravém sloupci přehledu okruhů, příslušný okruh zrušíte, včetně skupin, které v něm v dané chvíli jsou.

Jak založit/smazat skupinu?

Okruhy zákazníků založíte v Horní menu → Číselníky → Okruhy a skupiny zákazníků.

V detailu okruhu klikněte na tlačítko Přidat skupinu. V tabulce hodnot se Vám objeví nový řádek, do kterého vepište název skupiny, nebo li hodnoty skupiny.

Poté klikněte na tlačítko Uložit.

Kliknutím na aktivní odkaz smazat v pravém sloupci přehledu skupin příslušného okruhu, smažete konkrétní skupinu, které v něm v dané chvíli jsou.

Detail okruhu neboli Dostupné hodnoty pro okruh

 • Název okruhu

Do textového pole vložte Název okruhu.

 • Povolit zařazení do více skupin v rámci tohoto okruhu

Výběrem z rozbalovacího menu povolíte nebo zakážete zařazovat zákazníky jednotlivých okruhu do více skupin.

 • Název

Do textového pole vložte název skupiny.

 • Smazat

Kliknutím na odkaz „Smazat“ smažete příslušnou skupinu okruhu.

 • Přidat hodnotu

Klikněte na „Přidat hodnotu“. Následně do volného okna zadejte hodnotu okruhu.

 • Uložit změny

Kliknutím uložíte změny.

 • Zpět

Kliknutím se dostanete na stránku s přehledem všech okruhů.

 

V případě již vytvořených okruhů, můžete každý okruh i hodnoty editovat při kliknutím na „Edituj“ v levém sloupci tabulky. Sloupec „Dovoluje více skupin současně“ označuje zda-li je u této skupiny povoleno zařazení i do jiné skupiny.

 

Kdy povolit zařazení do více skupin současně?

Povolit zařazování do více skupin můžete v případě, že lze zákazníky jednoho okruhu začlenit do více skupin, nebo-li hodnot.

Slouží k lepší organizaci zákazníků a zabraňuje případným chybám ve vyplňování.

Příklad:

Název okruhu: Zákazníci

Hodnoty této skupiny: Knihkupec, Knihovna, Škola

Název okruhu: Knihkupec

Hodnota této skupiny: Komisní prodej, Hotovostnáí prodej

                                              

Pokud nemáte povolenou možnost přiřazování do více skupin u jednotlivých okruhů, můžete v případě odeslání emailu z Horní menu → Komunikace → E-maily vyfiltrovat email pouze knihkupcům s komisním prodejem.

Účast zákazníků ve skupinách a okruzích není povinná. V případě nově vytvořené skupiny nebo okruhu, musíte ručně přiřadit zákazníky k dané skupině či okruhu a to v Horní menu → Komunikace → Správa zákazníků v detailu každého zákazníka.

 

Povolit nebo zakázat vícenásobné zařazování do skupin můžete v přehledu okruhů v Horní menu→ Číselníky → Okruhy a skupiny zákazníků nebo v detailu příslušného okruhu, do kterého se dostanete kliknutím na edituj v levém sloupci u příslušného okruhu.