Hlavní stránka
>
Nové produkty (Nezařazené položky)

Nové produkty (Nezařazené položky)

Pokud importujete nový ceník, e-shop narazí na produkty, které ještě nezná (přesněji nezná jejich kód). Tyto produkty budou k vidění po načtení ceníku v modulu „Dávkový import -> Nezařazené položky“

Modul „Nezařazené položky“ slouží k rozhodování co s produkty, které e-shop nezná. U každého produktu je možno dodatečně zadat záruku, sazbu dph a stav (novinka, běžné zboží...). S každou položkou je dále možno provést následující akce:

Ignorovat: položka se přesune do tzv. Ignorovaných položek. Modul „ignorované položky“ popsán v následující kapitole.

Smazat: Nový produkt bude smazán ze seznamu nezařazených položek. Pokud bude i v dalším ceníku, znovu se zde objeví.

Zařadit: Provedeme u produktů, které chceme prodávat a které ještě ve svém katalogu nemáme.

Spojit: Provedeme u produktů, které chceme prodávat, ale již je ve svém katalogu máme. Spojení produktů v podstatě říká, že se jedná o ten samý produkt, pouze je dodáván více dodavateli.

Příklad: Dodavatel A dodává modrá trička pod kódem k123. Dodavatel B dodává ty samá modrá trička od toho samého výrobce s kódem k987. Při načítání prvního ceníku (ceníku dodavatele A) se objeví modrá trička v nezařazených položkách a my u nich jako akci zvolíme „zařadit“ (poté klikneme na tlačítko „provést vybrané akce“). V modulu „produkty -> produkt“ si pak tato trička můžeme ihned zařadit do správných kategorií a klidně jej ihned zobrazit v e-shopu.

Poté budeme načítat ceník od dodavatele B. Po provedení načtení se nám v modulu „Nezařazené produkty“ opět objeví modrá trička. Protože tato trička již v e-shopu máme, vytvoříme spojení mezi těmito modrými tričky od dodavatele B s těmi co již v e-shopu máme. Klikneme na akci „spojit“ a v otevřeném okně zvolíme naše již zařazená modrá trička. E-shop si tak bude pamatovat že se jedná o to samé zboží, pouze jej dodávají oba zmínění výrobci.

Pozn: každá akce se provede až po kliknutí na tlačítko „provést požadované akce“

Bez akce: neprovede se žádná z výše popsaných akcí. Položka zůstane v „nezařazených položkách“.