>
Nastavení skladů

Nastavení skladů

Pro toto nastavení je třeba mít aktivován modul Plný skladový systém + inventura

 • Vyskladnění bez vystavené faktury 

  Vyberete-li položku „zakázáno“, není možno vyskladnit zboží bez vystavené faktury v detailu objednávky. 

  Vyberete-li položku „povoleno“, může být zboží vyskladněno i bez vystavené faktury.

   

 • Povolit vyskladňování z více skladů podle priorit skladů

  V číselníku skladů je možno nastavit tzv. přioritu skladů pro vyskladnění - pokud se vyskladňuje objednávka (a neurčíte, ze kterého skladu), vyskladňí eshop produkty ze skladů podle pořadí zadaného právě do priority skladu. (např. nejprve vykryje potřebná počet položek z halvního skladu a pokud v hlavním skladu nenajde dost kusů, vyskladní zbytek ze záložního skladu). Širší vysvětlení najdete v článku o číselníku skladů.

  Vyberete-li položku „zakázáno", zakážete vyskladňování z více skladů dle priorit.

  Vyberete-li položku „povoleno“, povolíte vyskladňování z více skladů dle priorit, které máte nastaveny v Horní menu: Číselníky → Číselník skladů.

  V případě, že nemáte nastavenu prioritu, systém automaticky vyskladňuje z hlavního skladu nebo dle volby skladu přímo v objednávce. Nemáte-li určen hlavní sklad, systém si hlavní sklad určí sám.

   

 • Automatické vyskladnění 

  Výběrem položky povolit z rozbalovacího menu se zboží z objednávky bude automaticky vyskladňovat ihned při vystavení faktury.

  Vyberete-li položku "vypnuto" automatické vyskladnění zakážete a je nutné provádět vyskladnění ručně přímo ze skladu.

   

 • Při naskladňování zobrazovat nahoře

  V případě naskladnění zboží, si můžete nastavit zobrazení nově přidaných produktů ve skladu. Při výběru jednotlivých produktů v Horní menu: Zboží → Sklad , se Vám vybrané produkty budou zobrazovat v přehledné tabulce. Nastavíte-li "první naskladněné", pak se nově přidaný produkt zobrazí na horním řádku. V případě, že z rozbalovacího menu vyberete položku "poslední naskladněné", nově přidaný produkt se zobrazí na konci tabulky.

   

 • V objednávkách zobrazit skladové zásoby ze skladu

  V select boxu se Vám objeví všechny sklady z Horní menu: Číselníky → číselník skladů. Výběrem můžete specifikovat jediný sklad, jehož zásoby se Vám budou zobrazovat v objednávkách, nebo zvolit všechny sklady, kdy se Vám v objednávce zobrazí celková suma zboží ze všech skladů. V tomto případě se Vám ale nemusí zobrazovat reálný počet kusů na skladě, máte-li zavedeny například sklady pro reklamace.

   

 • Hlavní sklad systému

  Hlavní sklad nastavujete v momentě, chcete-li automatizovat skladové operace. Tzn. v případě vyskladnění, kdy nebude určena priorita skladů a vy v objednávce neurčíte konkrétní sklad,  se bude vyskladňovat z hlavního skladu. 

  Nemáte-li nastaven hlavní sklad, systém některý z vašich skladů určí jako hlavní sám.

  V select boxu se Vám objeví všechny sklady z Číselník skladů, výběrem specifikujete hlavní sklad. V případě, že chcete založit další sklady, proveďte tak v Horní menu: Číselníky → číselník skladů.

   

 • Hlavní expediční sklad pro výrobu

  Toto nastavení využijete v případě, že je prodej produktů ve Vašem eshopu vázáno na přímou výrobu a máte zakoupen modul „Výroba“.

  Do hlavního expedičního skladu se naskladňují produkty z výroby. 

  V rozbalovacím menu se Vám objeví všechny sklady z Horní menu: Číselníky → číselník skladů. Výběrem můžete specifikovat hlavní expediční sklad pro výrobu, kde naskladníte materiál.