Hlavní stránka
>
Modul Obaly

Modul Obaly

 1. Jak modul funguje?

  Primárním výstupem tohoto modulu je výkaz o produkci obalů pro EKO-KOM ve formátu PDF. 

  Modul vyhledá ve vyfakturovaných objednávkách a pokladních dokladech za vybrané kalendářní čtvrtletí produkty, u nichž je vyplněno, že obsahují obaly, a automaticky je vynásobí počtem prodaných kusů, posčítá a vyplní do příslušných polí tabulky. 

  Počty odeslaných přepravek a palet zadáváte do modulu ručně a také se poté automaticky spočítají a zařadí do tabulek.

 2. Přidání obalů k produktu

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Použijte políčko pro vyhledávání k nalezení produktu, ke kterému chcete obaly přidat. 

  U nalezeného produktu klikněte na tlačítko "Seznam obalů" v pravém sloupci. 

  V tabulce nadepsané "Přidání nového záznamu" vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko "Přidat" v pravém sloupci. 

  • Typ - do které tabulky ve výkazu se obaly zařadí:
   • 1-1 - Obaly pro jedno použití - Výkaz o zpoplatněných obalech uvedených na trh nebo do oběhu
   • 1-2 - Obaly pro jedno použití - Výkaz o předplacených obalech uvedených na trh nebo do oběhu
   • 1-3 - Obaly pro jedno použití - Výkaz o neplacených obalech uvedených na trh nebo do oběhu
   • 1-4 - Obaly pro jedno použití - Výkaz o exportovaných obalech, na které se nevztahují povinnosti zpětného odběru a využití
   • 2-1 - Opakovaně používané obaly - Výkaz o zpoplatněných obalech uvedených na trh nebo do oběhu
   • 2-2 - Opakovaně používané obaly - Výkaz o předplacených obalech uvedených na trh nebo do oběhu
   • 2-3 - Opakovaně používané obaly - Výkaz o neplacených obalech uvedených na trh nebo do oběhu
   • 2-4 - Opakovaně používané obaly - Výkaz o exportovaných obalech, na které se nevztahují povinnosti zpětného odběru a využití
   • 3-1 - Opakovaně používané obaly - Výkaz o vyřazených obalech z oběhu
  • Materiál - určuje řádek tabulky ve výkazu
  • Hmotnost obalu + Jednotka
   • Je důležité vyplnit hmotnost jednoho obalu se správnou jednotkou. 
   • Do výkazu se uvedené hmotnosti automaticky přepočítají na tuny. 
  • Druh - určuje sloupec tabulky ve výkazu

  K jednomu produktu tímto způsobem můžete přidat více druhů obalů. 

 3. Úprava obalů u produktu

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Použijte políčko pro vyhledávání k nalezení produktu, u kterého chcete obaly změnit. 

  U nalezeného produktu klikněte na tlačítko "Seznam obalů" v pravém sloupci. 

  Pod názvem produktu nyní vidíte seznam obalů, pokud produkt nějaké má přiřazeny. V tomto seznamu můžete dělat libovolné úpravy.

  Po dokončení úprav nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" pod seznamem obalů.

  Důležitá upozornění

  • Provedené změny se neprojeví v již vygenerovaných výkazech.
  • Pokud výkaz po změnách vygenerujete znovu, změny se projeví.
 4. Smazání obalů u produktu

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Použijte políčko pro vyhledávání k nalezení produktu, u kterého chcete obaly smazat. 

  U nalezeného produktu klikněte na tlačítko "Seznam obalů" v pravém sloupci. 

  Pod názvem produktu nyní vidíte seznam obalů, pokud produkt nějaké má přiřazeny. U každého obalu je v pravém sloupci tlačítko "Smazat".

  Po smazání zvolených obalů nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" pod seznamem obalů.

  ! Pokud omylem smažete obal, který smazat nechcete, neklikejte na tlačítko "Uložit", ale obnovte stránku v prohlížeči.

 5. Generování výkazu o produkci obalů

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  V levém menu je oddíl nadepsaný "Výkaz o produkci obalů":

  • Vyplňte období (čtvrtletí a rok), pro které chcete výkaz generovat.
  • Typ exportu:
   • Vše - sečte všechny vyfakturované objednávky a pokladní doklady a všechny přepravky a palety bez ohledu na cílovou zemi ze zvoleného období
   • Pouze ČR - sečte vyfakturované objednávky, kde je v dodací adrese stát Česká republika (pokud není dodací adresa vyplněna, bere se stát z fakturační adresy), pokladní doklady z pokladen, které se nacházejí v České republice, a přepravky a palety, u nichž je jako cílová země uvedena Česká republika, za zvolené období
   • Pouze zahraničí - sečte vyfakturované objednávky, kde v dodací adrese není stát Česká republika (pokud není dodací adresa vyplněna, bere se stát z fakturační adresy), pokladní doklady z pokladen, které se nenacházejí v České republice, a přepravky a palety, u nichž není jako cílová země uvedena Česká republika, za zvolené období
  • Klikněte na tlačítko "Generovat výkaz"

  Vygenerovaný výkaz se automaticky otevře v nové záložce (pokud Váš prohlížeč umí zobrazit PDF).

  Po obnovení stránky s modulem se vygenerovaný výkaz zobrazí v seznamu dříve vygenerovaných výkazů ve spodní části levého menu, kde bude k dispozici, dokud se jej nerozhodnete smazat. 

 6. Jak poznám, u kterých produktů mám/nemám vyplněny obaly?

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  V levém menu je oddíl nadepsaný "Filtry".

  Zde je defaultně vybrána možnost "Všechny produkty", ale můžete si vybrat zobrazování "Pouze produktů s obaly" nebo "Pouze produktů bez obalů".

  Po zvolení Vámi vybrané volby klikněte na tlačítko "Filtrovat".

 7. Přidání přepravek

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Nahoře klikněte na záložku Přepravky.

  V tabulce nadepsané "Přidání nového záznamu" vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko "Přidat" v pravém sloupci. 

  • Typ - určuje, do které tabulky ve výkazu se přepravky zařadí
  • Druh - určuje řádek tabulky ve výkazu, do kterého se přepravky zařadí
  • Hmotnost jednoho kusu + Jednotka
   • Je důležité vyplnit hmotnost jedné přepravky se správnou jednotkou. 
   • Do výkazu se uvedené hmotnosti automaticky přepočítají na tuny. 
  • Barva - určuje sloupec tabulky ve výkazu, do kterého se přepravky zařadí
  • Datum - určuje čtvrtletí, ve kterém jste uvedli přepravky do oběhu
  • Cílová země - určuje, kam jste přepravky poslali
 8. Úprava přepravek

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Nahoře klikněte na záložku Přepravky.

  Pod nadpisem nyní vidíte seznam přepravek, pokud již nějaké existují. V tomto seznamu můžete dělat libovolné úpravy.

  Tipy

  • Přepravky jsou řazeny podle data vypuštění do oběhu od nejnovějšího po nejstarší.
  • V levé části stránky jsou filtry, které mohou hledání záznamu usnadnit.

  Po dokončení úprav nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" pod seznamem přepravek.

  Důležitá upozornění

  • Provedené změny se neprojeví v již vygenerovaných výkazech.
  • Pokud výkaz po změnách vygenerujete znovu, změny se projeví.
 9. Smazání přepravek

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Nahoře klikněte na záložku Přepravky.

  Pod nadpisem nyní vidíte seznam přepravek, pokud již nějaké existují. U každého záznamu o přepravkách je v pravém sloupci tlačítko "Smazat".

  Tipy

  • Přepravky jsou řazeny podle data vypuštění do oběhu od nejnovějšího po nejstarší.
  • V levé části stránky jsou filtry, které mohou hledání záznamu usnadnit.

  Po dokončení smazání zvolených přepravek nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" pod seznamem přepravek.

  ! Pokud omylem smažete záznam o přepravkách, který smazat nechcete, neklikejte na tlačítko "Uložit", ale obnovte stránku v prohlížeči.

 10. Přidání palet

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Nahoře klikněte na záložku Palety.

  V tabulce nadepsané "Přidání nového záznamu" vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko "Přidat" v pravém sloupci. 

  • Typ - určuje sloupec tabulky ve výkazu, do kterého se palety zařadí
  • Druh - určuje řádek tabulky ve výkazu, do kterého se palety zařadí
  • Hmotnost jednoho kusu + Jednotka
   • Je důležité vyplnit hmotnost jedné přepravky se správnou jednotkou. 
   • Do výkazu se uvedené hmotnosti automaticky přepočítají na tuny. 
  • Datum - určuje čtvrtletí, ve kterém jste uvedli přepravky do oběhu
  • Cílová země - určuje, kam jste palety poslali
 11. Úprava palet

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Nahoře klikněte na záložku Palety.

  Pod nadpisem nyní vidíte seznam palet, pokud již nějaké existují. V tomto seznamu můžete dělat libovolné úpravy.

  Tipy

  • Palety jsou řazeny podle data vypuštění do oběhu od nejnovějšího po nejstarší.
  • V levé části stránky jsou filtry, které mohou hledání záznamu usnadnit.

  Po dokončení úprav nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" pod seznamem palet.

  Důležitá upozornění

  • Provedené změny se neprojeví v již vygenerovaných výkazech.
  • Pokud výkaz po změnách vygenerujete znovu, změny se projeví.
 12. Smazání palet

  V administraci e-shopu pomocí horního menu přejděte do modulu Zboží -> Obaly. 

  Nahoře klikněte na záložku Palety.

  Pod nadpisem nyní vidíte seznam palet, pokud již nějaké existují. U každého záznamu o paletách je v pravém sloupci tlačítko "Smazat".

  Tipy

  • Palety jsou řazeny podle data vypuštění do oběhu od nejnovějšího po nejstarší.
  • V levé části stránky jsou filtry, které mohou hledání záznamu usnadnit.

  Po dokončení smazání zvolených palet nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" pod seznamem palet.

  ! Pokud omylem smažete záznam o paletách, který smazat nechcete, neklikejte na tlačítko "Uložit", ale obnovte stránku v prohlížeči.