Hlavní stránka
>
Jak spravovat strom kategorií

Jak spravovat strom kategorií

Do správy kategorií se dostanete v Horním menu → Zboží → Kategorie.

Základní editaci, jako vytvoření, mazání a přejmenování kategorií lze provádět rovněž v Horní menu → Zboží → Produkty.

Jak založit kategorii

Chcete-li vytvořit novou kategorii, klikněte na tlačítko „+ nová kategorie“ v levém sloupci. Do textového okna zadejte název nové kategorie.

Jak založit podkategorii

Klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou kategorii, ke které chcete vytvořit podkategorii, a z kontextového menu vyberte položku „Nová kategorie“. Do textového okna zadejte název nové podkategorie.

Jak přejmenovat kategorii

Klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou kategorii a z kontextového menu vyberete položku „Přejmenovat“. Do textového okna zadejte nový název kategorie.

Jak zvolit název kategorie

Celý strom kategorií je potřeba navrhnout s ohledem na snadnou orientaci zákazníka a klíčová slova. Pokud nemáte vlastního marketingového/seo konzultanta, zde jsou základní pravidla pro tvorbu kategorií:

  1.       Hlavní kategorie by měly být v očekávatelném pořadí – pokud máte hodně kategorií, seřaďte je podle abecedy. U specifického sortimentu (např. oblečení) je vhodné dělit hlavní kategorie na Pánské, Dámské, Dětské… vyzkoušejte si hotový strom na svých známých… jak rychle našli určitou kategorii?
  2.       Nedělejte duplicitní kategorie – pokud prodáváte plavky, založte strom jako pánské / plavky,  dámské / dvoudílné plavy, dámské / jednodílné plavky, dětské / plavky. Nezakládejte později znova kategorii „Plavky“ a v ní dámské, pánské, dětské… strom by byl příliš velký a nepřehledný
  3.       Název kategorie by měl odpovídat tomu, co zákazníci nejčastěji hledají – jednak kvůli vyhledávačům a jednak kvůli orientaci zákazníka. Je možné, že prodáváte „díly z UV-PVC “, ale pokud zákazníci hledají „Venkovní plastové díly“, nazvěte kategorii právě tak.

 

Skrytí kategorie, podkategorie 

Skrytí kategorie provedete kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou kategorii, z kontextového menu vyberte položku „Skrýt kategorii“.

Dialogové okno se vás zeptá, zda-li chcete skrýt i produkty, které příslušná kategorie obsahuje. Kliknete-li na tlačítko „Ano“, skryjí se produkty i v případě, že jsou dané produkty zařazeny v jiné kategorii, tudíž je zákazník nemůže nikde vidět. V případě kliknutí na „Zrušit“ se skryjí produkty pouze v této kategorii, v ostatních budou i nadále viditelné.

V případě skrytí kategorie se skryjí i její podkategorie.

V případě skrytí podkategorie postupujete stejně jako v případě skrytí kategorie.

Názvy skrytých kategorií a podkategorií se podbarví šedě.

Zobrazení kategorie, podkategorie

V případě, že chcete znova zobrazit skrytou kategorii nebo podkategorii, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte položku „Zobrazit kategorii“.

Dialogové okno se Vás opět zeptá, zda-li chcete zobrazit i produkty uvnitř. Kliknutím na „Ano“ se produkty v dané kategorii zobrazí. Kliknutím na „Zrušit“ se produkty v dané kategorii nezobrazí a dle výběru z dialogového okna týkajícího se produktů při skrývání dané kategorie se buď zobrazují v ostatních kategoriích, pokud jsou v nich zařazené. Pokud nejsou zařazené v žádné další kategorii, nezobrazují se vůbec.

Pokud jste nenechali při zobrazení kategorie zobrazit i produkty v ní, je potřeba pro zobrazení těchto skrytých produktů celou kategorii nejdříve opět skrýt, zobrazit, následně z dialogového okna zvolit „ANO“.

Přesouvání kategorií

Přesunutí kategorie provedete chycením dané kategorie levým tlačítkem myši a přetažením na příslušné místo v stromu kategorií. Přesun potvrďte kliknutím na tlačítko „Ok“ v dialogovém okně.

U kategorií a podkategorií můžete tímto způsobem měnit pořadí uvnitř i strukturu stromu kategorií.

Seřazení podkategorií

Seřazení podkategorií sestupně dle abecedy provedete kliknutím pravým tlačítkem myši na kteroukoliv kategorii a z kontextového menu vyberte položku „Seřadit podkategorie dle“. Seřazení potvrďte kliknutím na „Ok“ v dialogovém okně.

Mazání kategorie

Smazání kategorie provedete kliknutím na příslušnou kategorii nebo podkategorii pravým tlačítkem myši. Z kontextového menu následně zvolíte „Smazat kategorii“.

Smazáním kategorie nevymažete produkty do ní vložené. Pokud nejsou produkty zařazené v jiných kategoriích, budou se zobrazovat jako nezařazené, v opačném případě se budou zobrazovat v těch kategoriích, do kterých byly přiřazeny.