Hlavní stránka
>
Jak prodávat na Aukro.cz

Jak prodávat na Aukro.cz

Aukro.cz je aukční portál se širokým sortimentem nového i použitého zboží. Modul umožňuje na tento portál exportovat produkty z eshopu a zpět do systému importuje objednávky zákazníků. Prodej přes Aukro.cz tak přináší další zákazníky a tím i zvýší ziskovost prodeje.

Příhoz nebo okamžitá koupě?

Aukro.cz umožňuje dva aukční modely, a to:

 

 1. Aukce
  prodej produktu začíná na libovolné částce, ke které nakupující přihazují částky podle svého uvážení

 2. Kup teď
  produkt je nabízen za konkrétní částku, kterou nelze nakupujícím ovlivnit

 

Námi nabízený modul nabízí aukční model druhého typu, tedy pouze "Kup teď".

Co potřebuji pro prodej na Aukro.cz

Pro export produktů na Aukro a následný import objednávek z něj potřebujete:

 

 1. Aktivní modul "Napojení na Aukro.cz"
  Modul "Napojení na Aukro.cz" si můžete objednat prostřednictvím svého účtu technické podpory. V případě, že máte tento modul aktivní a chcete jej začít využívat, naleznete v administraci e-shopu, v kartě detailu produktu, záložku Aukro.
  Produkty z eshopu můžete na Aukro.cz exportovat buď jednotlivě, anebo hromadně v rámci konkrétních kategorií. 

 2. Přístupové údaje pro Aukro.cz
  Jedná se o standardní údaje, které používáte pro přihlášení na Aukro.cz (zadáte je v administraci webu v horním menu, sekce Nastaveni -> Nastavení -> Aukro - je potřeba nastavit přístupové údaje do příslušných políček.)

 3. Web key
  Web Key se zadává pro ostrý provoz na Aukro.cz. Pokud Web Key nemáte, podpora Aukro.cz Vám jej na vyžádání sdělí.

 

Jak exportovat jednotlivé produkty

Na aukro je možno exportovat buď celé kategorie, nebo jen jednotlivé produkty.

Postup pro export jednoho produktu:

 

 1. Přejděte do detailu produktu (Horní menu → Zboží → Produkty → Detail produktu)

 2. Klikněte na záložku Aukro.

 3. Vyplňte následující:

  • Název produktu
   V případě, že není vyplněn název produktu, přebírá se z názvu produktu v eshopu.

  • Kategorie
   Položka Kategorie - musí být vyplněna vždy. Příslušnou kategorii vyberete z nabídky kategorií, kliknutím na odkaz "vybrat".

  • Počet kusů (které budete nabízet k prodeji)
   V případě, že není vyplněn počet kusů produktu, přebírá se automaticky ze skladových zásob v eshopu. Pokud jsou skladové zásoby = 0, produkt se nevystaví.

  • Cenu produktu s DPH
   V případě, že není vyplněna cena produktu, přebírá se z ceny produktu v eshopu.

  • Délka aukce
   Vyberte jednu z hodnot z rozbalovacího menu pro stanovení trvání případné aukce. Hodnoty jsou přednastaveny dle Aukro.cz.

  • Stav
   Vyberte z hodnot z rozbalovacího menu. Položka Stav - rozeznává tři hodnoty:

   • aktivní - produkt se odešle na Aukro
   • neaktivni - produkt se nevystaví, případně se schová z Aukra 
   • trvale aktivní - produkt je trvale vystaven

  • Self promo – zvýraznění aukce
   Z rozbalovacího menu vyberte příslušnou položku přednastavenou Aukrem ke zvýraznění produktu v aukci. Pozor zvýraznění produktu je Aukrem zpoplatněno.

  • Vyberte šablonu
   Z rozbalovacího menu vyberte příslušnou šablonu, které si můžete nastavit v Horní menu → Systém → Šablony pro Aukro.cz. Jak nastavit šablony?

  • Doba dodání (od obdržení platby)
   Z rozbalovacího menu vyberte příslušnou položku. Můžete vybrat buď hodnoty povolené Aukrem, nebo hodnotu Přebrat hodnotu z dodací lhůty (v hodinách), která je převzata z nastavení dodací lhůty v eshopu a je z hodin přepočítána na dny.

  • Obrázek
   Obrázek vystaveného produktu může být odlišný od obrázku, který je u produktu v eshopu. Pokud není obrázek nahraný, automaticky se přebírá hlavní obrázek produktu z eshopu. Doplňující obrázky se nahrávají vždy. Celkový počet exportovaných obrázků na Aukro.cz je omezen na 8 obrázků. Obrázky jsou rovněž velikostně omezeny, maximální velikost jednoho obrázku je 200kb.
   Obrázky nahrajete kliknutím na tlačítko Nahrát a následným výběrem z uložiště nebo internetu. Výběr obrázků nezapomeňte uložit kliknutím na tlačítko Uložit.
   V dalších polích můžete určit jeho rozměry, zadáním příslušné hodnoty v px.

 4. Uložte kliknutím na tlačítko Uložit změny.

Popis produktu je nahráván automaticky a přebírá se z eshopu.

S vyplněním všech výše zmíněných údajů se pak budou produkty exportovat na Aukro.cz.

Začátek a konec prodeje produktu se nastavuje v administraci e-shopu manuálně, objednávky se již stahují automaticky do e-shopu. Jak produkty, tak i objednávky se aktualizují 1x za hodinu. Nové objednávky se automaticky zobrazí v objednávkách, pro jejich snadnou identifikaci je ve sloupci označeném "Z Aukra" uvedeno "Ano". Podle tohoto označení je také možné objednávky řadit, nebo v nich filtrovat.

Jak exportovat celé kategorie

Na aukro je možné vyexportovat jak jednotlivé produkty, tak celé kategorie. Pokud chcete na Aukro vystavit celou kategorii, je nutné nejprve tuto kategorii správně spárovat s kategorií na Aukro.cz. (Tím Aukru řeknete, do jaké kategorie se mají vaše produkty zařadit) Spárování se provádí pro každou vybranou kategorii jednotlivě.

 

Jak spárovat kategorii:

 1. Nejprve v administraci eshopu,v Horním menu -> sekce Zboží ->modul Kategorie vyberete příslušnou kategorii.
 2. V nastavení pro kategorii vybere záložku Aukro.
 3. Následně do volného políčka“Kategorie” vyberete příslušnou kategorii Aukra, a to kliknutím na odkaz“vybrat”.
 4. Vyplňte pole „Délka aukce“ (povinné)
 5. „Stav aukce“ - aby se produkty exportovaly, musí být stav různý od "Neaktivního".

 

Dalším krokem je vyplnění (povinných) údajů:

 • Navýšení dopravy

  Do příslušných ikonek zadejte hodnotu v Kč, o kterou si přejete cenu dopravy u této kategorie navýšit či snížit.

  Jak navýšit nebo snížit cenu dopravy nebo marže?

   

 • Obecná marže

  Do příslušných ikonek zadejte hodnotu, o kterou bude navýšena nebo snížena marže konkrétní kategorie.


  Jak navýšit nebo snížit cenu dopravy nebo marže?
  Zadáním znaménka + před hodnotu se cena dopravy navýší, zadáním znaménka – před hodnotu se cena sníží.
  Zadáte-li za hodnotu znaménko %, bude cena změněna v procentech. V případě, že necháte hodnotu bez toho znaménka, změní se hodnota o konkrétní částku.

   

 • Počet kusů

  Pokud produkt není skladem ani u dodavatele, musí být počet kusů dopsán ručně. Hodnota se doplní automaticky pro všechny produkty z dané kategorie. Hodnota musí být > 0.

   

 • Délka aukce

  Vyberte jednu z hodnot z rozbalovacího menu pro stanovení trvání případné aukce. Hodnoty jsou přednastaveny dle Aukro.cz.

   

 • Stav aukce

  Vyberte jednu z hodnot z rozbalovacího menu pro stanovení trvání případné aukce. Hodnoty jsou přednastaveny dle Aukro.cz.

  Aby se produkty exportovaly, musí být stav různý od "Neaktivního".

  Z rozbalovacího menu vyberte požadovanou položku.

   

 • SELF PROMO – zvýraznění aukce

  Z rozbalovacího menu vyberte příslušnou položku přednastavenou Aukrem ke zvýraznění produktu v aukci. Pozor zvýraznění produktu je Aukrem zpoplatněno.

   

 • Vyberte šablonu

  Z rozbalovacího menu vyberte z položek:

  - Žádnou (Popis produktů z kategorie se na aukru zobrazí jako neformátovaný text.)

  - Obecnou (Objeví se další rozbalovací menu, z kterého můžete vybrat jednu z předdefinovaných šablon.)

  - Individuální (Objeví se textový editor, ve kterém můžete nastavit individuální šablonu pro danou kategorii.)

  K čemu jsou a jak se vytváří šablony pro prodej na aukru najdete v další kapitole.

   

 • Doba dodání (od obdržení platby)

  Z rozbalovacího menu vyberte příslušnou položku. Můžete vybrat buď hodnoty povolené Aukrem, nebo hodnotu Přebrat hodnotu z dodací lhůty (v hodinách), která je převzata z nastavení dodací lhůty v eshopu a je z hodin přepočítána na dny.

 

V případě, že povinné údaje nebudou zadány, budou exportované produkty Aukrem zamítnuty a jejich prodej tedy nebude možný.

Hodnoty zadané v Obecném nastavení se následně projeví u každého exportovaného produktu.

Produkty se na Aukro exportují po dávkách, proto je důležité provedené změny v kategorii uložit. Produkty budou postupně odesílané na Aukro s nastavením podle dané kategorie. O počtu vystavených produktů budete informování emailem. 

 

Filtr, aneb jak omezit, které produkty se na Aukru zobrazí?

V případě, že nechcete exportovat veškeré produkty ze zvolené kategorie, použijete filtr pro hromadné vystavení produktů. Nastavení filtrů naleznete v dolní polovině textového pole záložky Aukro.

Pro filtrování je možno nastavit tyto hodnoty:

 • cenové rozpětí - minimální a maximální cena
 • počet kusů skladem - minimální a maximální skladová zásoba, aby by produkt vystven na aukro.
 • počítat i sklady dodavatele - pokud zatrženo, budou se do počtu kusů skladem počítat i skladové zásoby u dodavatele.
 • stav produktu - pokud je vybráno, exportují se pouze produkty s vybraným stavem
 • výrobce - pokud jsou vybráni výrobci, exportují se pouze produkty s tímto výrobcem.

 

Příklad: Postup nastavení filtrování produktu na Aukro podle výrobce

 1. Přidat výrobce - ze seznamu vybereme značky
 2. Uložíme změny v seznamu výrobce za pomocí tlačítka Uložit změny v seznamu výrobce.
 3. Zvolíme Exportovat na Aukro a uložíme nastavení celé kategorie.

 

Při hromadném exportu se produkty filtrují nejdříve podle filtru konkrétní kategorie, obecný filtr ze základního nastavení (Horní menu → Nastavení → Nastavení → Aukro je použit pouze v případě, že tyto filtry nastaveny nejsou.

 

Šablony, aneb vzhled produktu na Aukru

Pokud chcete nadefinovat, jak má produkt vystavený na Aukru vypadat, můžete nadefinovat jeho šablonu. Použít můžete buď obecnou šablonu, nebo individuální šablonu, kterou si vytvoříte a uložíte k dalšímu použití. Šablony se definují pomocí HTML kódu.

Šablony naleznete v administraci webu, v horním menu, sekce Systém -> šablony pro aukro.cz. Zde si můžete upravit obecnou šablonu, nebo vytvořit novou vlastní.

Mimo html kódu šablony také definujete velikost obrázků v šabloně. U obrázků nemusí být nastaveny oba rozměry. Pokud nejsou u obrázku nastaveny rozměry, zobrazí se obrázek v původní velikosti - tak, jak byl nahraný do eshopu.

Jak vytvořit šablonu?

V Horní menu → Systém → Šablony pro Aukro.cz si můžete nastavit obecnou šablonu, mimo html struktury si také definujete velikost obrázků v šabloně.

V případě individuální šablony pro některou z kategorií nastavujete šablonu v detailu kategorie, záložce Aukro, výběrem položky Individuální v rozbalovacím menu u Vyberte šablonu (Horním menu → sekce Zboží → Kategorie).

  1. Klikněte na Přidat šablonu v levém sloupci nahoře. Do příslušných polí vyplňte následující:
   • Název šablony
   • Šířku a Výšku obrázku (v px)
   • Šířka a Výška náhledu ostatních obrázků (v px)

    U obrázků nemusí být nastaveny oba rozměry. Pokud nejsou u obrázku nastaveny rozměry, zobrazí se obrázek v původní velikosti - tak, jak byl nahraný do eshopu.

  2. Vytvořte novou šablonu pomocí textového editoru. V oblastech, kde chcete, aby se zobrazoval konkrétní text či obrázky, vložte následující:
   • pro název produktu #nazev#
   • pro popis produktu #popis#
   • pro obrázek #obrazek#
   • pro další obrázky #dalsiobrazky#
  3. Uložte změny kliknutím na tlačítko Uložit změny.

Jak smažete šablonu?

Klikněte na Smazat za lomítkem v řádku s názvem šablony (v levém sloupci).

 

Jakou dopravu a platbu půjde na Aurku vybrat?

Možnosti dopravy a platby se exportují podle nastavení z e-shopu, není je tedy možno nastavit individuálně.