Hlavní stránka
>
Jak fungují varianty produktu?

Jak fungují varianty produktu?

Co je to varianta produktu?

Variantou produktu se rozumí produkt, který se od druhého liší například pouze jedním parametrem - například stejné tričko, ale v různých velikostech, nebo stejný krém v různých baleních lišící se cenou. Sdružují se pod jeden hlavní produkt - tzv. nadprodukt, který nemá skladové zásoby a pouze tyto varianty seskupuje. K nadproduktům jsou vyplněny základní informace jako popis a fotografie.

Zadání nadproduktu a od něj odvozených variant Váš eshop pro zákazníky značně zpřehlední, protože nebudou muset procházet velké množství stejných produktů. Všechny varianty uvidí v jedné produktové kartě.

Každá varianta produktu má svůj vlastní kód, můžete u ní sledovat stav zásob, nastavit odlišnou cenu, nebo volitelné příplatky, vložit obrázek či přidat popis výrobku.

Jak vytvořím variantu produktu?

Proto, abyste mohli vytvářet varianty produktů, musíte mít zadány parametry a to v Horní menu → Číselníky → Číselník parametrů.

Varianty produktu můžete vytvořit v detailu nadproduktu v Horní menu → Zboží → Produkty → detail produktu → záložka Varianty.

Přejděte do detailu nadproduktu, u kterého chcete vytvořit varianty. Přejděte do záložky Varianty. Klikněte na tlačítko Přidat parametr a kliknutím na příslušný řádek vyberte parametry. Z vybraných parametrů vyberte kliknutím myši ty, které definují variantu produktu. Potvrďte kliknutím na tlačítko povolit. Takto vytvořená varianta se Vám objeví v seznamu podproduktů. Nezapomeňte vytvořené varianty produktu uložit.

Tento postup vytvoří nové varianty a tím i jejich skladové karty. Pokud již variantu v eshopu máte jako samostatný produkt, můžete ji před uložením vytvořených variant s novou variantou spojit. Spojení provedete v záložce Varianty u hlavního produktu kliknutím na aktivní odkaz vybrat u příslušné varianty, s kterou chcete už zavedený produkt spojit. Otevře se Vám okno s přehledem všech produktů, klinutím na příslušný řádek vyberte ten, který chcete s danou variantou spojit. Nezapomeňte vše uložit.

 

Jak mohu editovat cenu (a další údaje) varianty?

Jednotlivé varianty produktu můžete editovat v Horní menu → Zboží → Produkty → detail produktu → záložka Varianty kliknutím na název příslušné varianty v seznamu podproduktů. Otevře se Vám detail varianty, který můžete dále editovat stejně jako v případě ostatních produktů.

Jak smažu existující variantu?

Existující variantu nadproduktu smažete přechodem do Horní menu → Zboží → Produkty → detail produktu → záložka Varianty. Pro smazání klikněte na křížek v příslušném řádku v seznamu podporoduktů. Systém Vás vyzve dialogovým oknem k potvrzení, klikněte na tlačítko ok.

Smazat více variant nadproduktu najednou můžete označením konkrétních parametrů a kliknutím na tlačítko zakázat. Tímto smažete všechny varianty odpovídající zadaným parametrům.

Nezapomeňte změny uložit kliknutím na tlačítko Uložit.