Hlavní stránka
>
ISDOC - Export dokladů do formátu ISDOC

ISDOC - Export dokladů do formátu ISDOC

  

 1. Úvodní infromace
 2. Co musí být vyplněno pro úspěšný export
 3. Vzhled + popis nastavení
 4. Exportovaná data
 5. Užitečné odkazy 

  

1. Úvodní informace

 

ISDOC - je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS. Dne 16. října 2008 byla podepsána "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR". Tato deklarace vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů (deklaraci podepsalo celkem 14 významných firem na trhu) vybudovat společný formát el.fakturace a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Dalšími signatáři byli zástupci státu, jmenovitě ministr financí Miroslav Kalousek a náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

Původně byl formát určen na přenos daňových dokladů, v dnešní době je možné tímto formátem posílat i další dokumenty, bohužel až od určité verze a tu zase nepodporují všechny softwary s importem. My využíváme export verze 5.3.1. Více informací o ISDOC naleznete na www.isdoc.cz.

 

2. Co musí být vyplněno pro úspěšný export

 

 1. Jsou dvě volby exportu
  1. Export dokladů vázaných k objednávce (druhá záložka - výběr Obj.ze seznamu) => musí být vybrána alespoň jedna objednávka 
  2. Export dokladů dle data vytvoření (první záložka - Výběr dle data) => musí být vyplněn datum OD a DO
 2. Musí být označena volba Export dokladů do ISDOC

   

3. Vzhled + popis nastavení

 

Formulář má jen jednu obrazovku, jediné co je možné přepnout je záložku Výběr dle data x Výběr Obj. ze seznamu.

Export

Export dokladů ISDOC - musí být aktivována, pokud chcete export opravdu provést.

V hodnotě IČ exportovat 0 pokud nebude vyplněno - některé programy k IČ přistupují jako k říslu, takže musí být vždy něco vyplněno, pokud neexistuje ič vloží se nula.

Pokud není vyplněn název organizace, vyplnit pole kontaktní osobou - jde o faktury koncových zákazníků bez firmy, jinak se kontakt exportuje vždy i do kolonky kontakt.

Výstupní formát - jde o takovou zvláštnost. Standarní formát ISDOC má příponu ISDOC a je to vlastně XML soubor. Verze 5.3.1 umí jen jeden soubor = jeden doklad. Pokud exportujete více faktur byl by s tím problém jak to pak přenést k účetní to kvantum dokladů, takže formát ZIP znamená, že všechny tyto faktury se vloží do komprimovaného souboru ZIP, aby byly všechny pohromadě. Formát XML pak je export všech těchto dokladů do jednoho XML souboru, jde o speciální nastaveníurčitých účetních softwarů, které to takto umí zpracovat. 

Měna

V seznamu je seznam měn, které jsou v systému povoleny. Můžete si tak zvolit jaké faktury chcete exportovat, zda ty které jsou vystaveny v korunách nebo v jiné měně.Hodí se účetním, protože pro každou měnu mají prapravena jiná rozúčtovací pravidla.

Plátce

Jde o podobné nastavení jako u měn, tedy pro různé firmy mohou mít účetní různé účtovací pravidla a tak můžete vyexprotovat všechny doklady nebo jen ty, kteří jsou pátci DPH a nebo neplátci DPH.

Řádky

Tady záleží na Vás co všechno potřebujete v účetním software evidovat. Budete mít fakturu, kterýá bude vypadat následovně

Typ exportu řádků

 1. Export řádků 1:1 - do faktury se přenáší každý řádek jako samostatná položka.

 2. Export všech řádků do jednoho + další řádek poštovné - seskupujeme položky dle DPH a přidáváme poštovné. Tedy počet řádků bude shodný s počtem variant DPH.

 3. Řádky včetně poštovného se exportují jako jeden řádek - seskupuje položky dle DPH včetně poštovného

Akce

Každá faktura má svou objednávku a ta která je exportována může stav objednávky změnit.

  

5. Užitečné odkazy

Pokud chcete zkontrolovat jak bude export vypadat ještě dříve než ho vložíte do účetního software, je možné využít některého z programů, který Vám takto exportovanou fakturu zobrazí.