Inventura

Co je to inventura?

Inventura skladu je administrativní úkon, kdy ke stanovenému dni zjišťujeme stav zboží a materiálu patřící společnosti. Stav zjišťujeme jak množstevní, tak cenový.

Inventuru definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část pátá, §29 - §30

Poznámka: Inventuru je možné provádět libovolně, vždy však jednou ročně a to nejpozději do konce února, aby zjištěné inventarizační rozdíly loňského roku mohly být zaúčtovány do účetnictví předešlého roku.

Závěrem inventury je doklad (doklady), který eviduje ztráty a přebytky stavových zásob (odpis věcí, které nelze prodat, srovnání záměn, apod.)

Druhy inventury:

Evidujeme dvě základní inventury - celkovou a částečnou.

Celková

 • provádí se minimálně jednou ročně
 • jde o evidenci stavu všeho materiálu a zboží
 • během této operace je sklad uzavřen a nedoporučuje se v žádném případě hýbat se skladovou zásobou do uzavření
 • jde o časově náročnější operaci (hodiny-dny)
 • bude prováděna za všechny zásoby společnosti, ale je dobré ji rozdělit na menší části => např. provést inventuru po jednotlivých skladech. (Při provádění celkové inventury totiž není možné z daného skladu prodávat.)

Částečná

 • je možné ji provádět libovolně v průběhu roku, ale nemusíme ji vytvořit žádnou
 • jde čistě jen o srovnání a evidenci konkrétních produktů nebo jejich skupiny
 • není časově náročná (minuty-hodiny)
 • blokuje nám čistě jen inventarizované zásoby (ze skladu, na kterém se částečná inventura provádí je stále možno prodávat.)

Mohu během inventury pracovat se skladem?

V případě celkové inventury se to v žádném případě nedoporučuje, protože dochází v daný okamžik k evidenci stavu, který by se neměl měnit. Většina systému (včetně našeho) v tuto chvíli sklad zamyká.

V případě částečné inventury můžete pracovat se skladem pouze v případě položek, které neprochází inventurou.

Co vše jde s inventurou provádět?

 1. Založit inventuru
 2. Změnit inventuru
 3. Evidence položek inventury
 4. Přehled inventury
 5. Ukončení inventury
 6. Korekce skladových zásob

1. Jak založit inventuru?

Inventuru najdete v v Hlavní menu → Zboží → Inventura.

 1. Zmáčkněte tlačítko Založit inventuru.
 2. Vyplňte název inventury
 3. Určete datum a čas založení inventrury (datum bude přednastaveno dnem založení inventury)
 4. Do poznámky můžete vložit libovolný text. Například proč se inventura provádí.
 5. Označit sklady, kterých se inventura týká
 6. Určete o jaký typ inventury půjde - celková (inventura celého skladu) popřípadě částečná (jen určité zboží)
 7. Uložte inventuru kliknutím na tlačítko Uložit

 

inventura eshopu

2. Změna inventury

Změny inventury je možné provádět jen do doby, dokud není uzavřená, po tomto okamžiku již není možné s inventurou provádět vůbec nic.

Jak provést změny v inventuře:

 1. Klikněte na detail v přehledu inventur. Otevře se Vám formulář s údaji k inventuře.
 2. Kliknutím do příslušných polí můžete editovat jednotlivé údaje.
 3. Změny uložíte kliknutím na tlačítko uložit.

 

 

3. Jak provádět samotnou inventuru:

úkolem inventury je zjistit aktuální stav vašeho skladu oproti skladu, jaký by měl podle systému existovat. Vašim úkolem je tedy zanést do systému aktuální stav vašeho skladu, což provedete následovně:

 1. V přehledu inventur klikněte na název skladu na kterém je prováděna inventura (v našem případě hlavní - viz obrázek)
 2. Produkt můžete vybrat pomocí snímače čárového kódu, nebo zadáním jeho kódu, případně části jeho názvu do příslušného pole, nebo pomocí tlačítka Vybrat produkt a následným výběrem ze zobrazeného seznamu.
 3. Do příslušného pole vepište počet kusů, které jste fyzicky zaevidovali
 4. Jakmile načtete určené množství produktů klikněte na tlačítko zanést do inventruy. 

Pokud máte více lokací, je potřeba naskladnit jen ty položky, které k této lokaci patří, a zmáčknout tlačítko Zanést do inventury. Doporučujeme to tlačítko zmáčknout vždy po nějakých n položkách, kdyby vám vypršela platnost session nebo jste si stiskli backspace apod.

Pokud jednu položku zavedete 3x bude se její množství sčítat, tedy je možné takto položku z inventury i odebrat. JAK?

Příklad: Navedete zboží v množství 95ks. Pak zjistíte, že jste se překlepli a mělo být jen 59ks. Tedy stačí znovu stejné zboží navést v množství -36ks. Na druhém konci skladu najdete ještě další 2ks tohoto zboží, tak to znovu přidáte do inventury. Výsledkem bude, že zboží je v inventuře v množství 61ks.

 

 

4. Přehled inventury

Průběžný stav inventury můžeme sledovat opět v přehledu kliknutím na jeden ze dvou odkazů:

 

1. Zobrazit

zobrazí na monitoru průběžný stav

 

 

2. Exportovat do CSV

Opět jde o přehled skladu s inventurou a jeho stavu. Vytvoří se Vám soubor CSV, který je možný otevřít v některém z tabulkových procesorů (MS Excel, OO Calc, …). Znaková sada je Windows 1250/Latin 2 (Východní evropa) a jednotlivé hodnoty jsou odděleny středníkem. V souboru jsou pak sloupce:

 • ID produktu
 • Název
 • Prodejní cena
 • Nákupní Cena (vážený průměr)
 • Množství skladem
 • Množství na inventuře
 • Rozdíl množství
 • Hodnota skladu
 • Hodnota inventury
 • Rozdíl hodnot

 

5. Ukončení inventury

Jakmile budete mít veškeré zboží vloženo do inventury, je potřeba inventuru uzavřít.

 1. Klikněte v přehledu na Detail (otevře se Vám formulář s údaji o inventuře)
 2. Klikněte na odkaz Ukončení inventury
 3. Kliknutím na tlačítko Ok v dialogovém okně potvrďte ukončení inventury.

Do inventury již nepůjde vstoupit ani ji nijak editovat zboží.

 

6. Korekce skladových zásob

jinak také Vyrovnání skladu. Po Ukončení inventury se Vám v přehledu objeví nový odkaz - Vyrovnání skladu.

Po aktivaci tohoto odkazu se vytvoří doklad (skladová operace), který bude fungovat jako vyrovnání manka a přebytků na skladě.

Po aktivaci se odkaz vyrovnání skladu ztratí a místo něj se Vám zobrazí odkaz na vytvořený doklad. V tomto skladovém dokladu pak můžete ještě provést nebytné úpravy jako změnu váženého průměru.