Hlavní stránka
>
Import objednávek od partnera

Import objednávek od partnera

Pro povolení importu partnera je potřeba zavést partnera nejdříve v modulu správa dodavatelů:

 

1) v menu číselníky – číselník dodavatelů vytvoříte nového partnera

2) zaškrtnete pole "Povolen import objednávek"

3) dále zadejte login (dále partnerLogin) a heslo (dále partnerPassword), to pak předáte

partnerovi a pomocí něj bude autorizovat přístup ke službě

4) změny dodavatele uložte

 

Napojení na službu

 

Služba běží na adrese http://{vašedoména}/admin/import_order_partner.php

Pro službu je potřeba zaslat metodou POST tyto údaje:

$_POST["partnerLogin"] - login partnera uvedený v číselníku

$_POST["partnerTimeStamp"] - vygenerovanou časovou známku ve formátu "Y-m-d H:i:s"

$_POST["partnerHash"] - hash vypočtete jako SHA1($_POST["partnerTimeStamp"].$partnerPassword)

$_POST["ordersXml"] - XML obsah požadavku

 

Specifikace XML požadavku

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<data>

<orders>

<order id="3979" code="E1637487" datum="2015-11-15" cas="01:57:30" cena="334.00" nazevDopravy="DPD kurýrní služba " zpusobUhrady="Dobírkou" dopravacena="113.00" postovneDph="21.00" sleva="" slevakod="" slevacastka="0.00" ObjPozn="" mena="CZK" castecna_zasilka="0" userid="14786" pawid="1" demid="4" postaProDoruceni="0" zaplaceno="0" slevaDph="21" zaokrouhleniObj="0">

<subject company="" jmeno="Tomáš Nový" user_jmeno="Tomáš" user_prijmeni="Nový" adresa="Ostravská 123" psc="73801" mesto="Frýdek-Místek" stat="Česká republika" dod_osoba="" dod_adresa="" dod_psc="" dod_mesto="" dod_stat="Česká republika" ic="" dic="" fakt_stat_id="1" dod_stat_id="1" tel="777777777" email="info@xxxxxx.cz"/>

<item id="978" kod="EX8870000" pocet="1.00" cenabez="83.47" cenas="101.00"

nazev="Motyčka, 330mm, EXTOL PREMIUM" dph="21.00" />

<item id="596782" kod="445431" pocet="2.00" cenabez="49.59" cenas="60.00" nazev="plečka nízká S NÁSADOU 24cm" dph="21.00" />

</order>

</orders>

</data>

 

Popis vstupních atributů - <order>

 

Název

Povinný

Datový typ

Popis

id

Ano

int

Unikátní ID objednávky

code

Ano

string

Kód objednávky

datum

Ano

date

Datum vytvoření

cas

Ano

time

Čas vytvoření

cena

Ano

float

Celková částka objednávky

nazevDopravy

Ano

string

Název dopravy

zpusobUhrady

Ano

string

Název platby

dopravacena

Ano

float

Cena dopravy

postovneDph

Ano

float

Výše DPH poštovného

sleva

Ne

string

Název slevy

slevakod

Ne

string

Kód slevy

slevacastka

Ne

float

Částka slevy

ObjPozn

Ne

string

Poznámka k objednávce

mena

Ano

string

Dle ISO 4217

userid

Ano

int

ID zákazníka

deliveryCode Ne string Kód pro identifikaci dopravy

paymentCode

Ne

string

Kód pro identifikaci platby

pawid

Ne

int

ID platby (viz. Číselník doprav a plateb)

demid

Ne

int

ID dopravy (viz. Číselník doprav a plateb)

postaProDoruceni

Ne

int

ID pobočky doručovací služby (Balík na poštu, )

zaplaceno

Ne

int

Hodnoty 0/1 pro označení úhrady objednávky

slevaDph

Ne

float

Výše DPH slevy

zaokrouhleniObj

Ne

int

Počet míst pro zaokrouhlení ceny objednávek

 

 

Popis vstupních atributů - <subject>

 

Název

Povinný

Datový typ

Popis

userId

Ne

int

Unikátní ID zákazníka - pokud nebude zadáno, vytvoří se pro každou objednávku nový zákazník (doporučujeme tedy poslat, aby se zákazníci neduplikovali)

company

Ne

string

Název firmy

jmeno

Ano

string

Celé jméno zákazníka

user_jmeno

Ne

string

Jméno zákazníka (pokud je dostupné)

user_prijmeni

Ne

string

Příjmení zákazníka (pokud je dostupné)

adresa

Ano

string

Fakturační adresa - ulice

psc

Ano

string

Fakturační adresa - PSČ

mesto

Ano

string

Fakturační adresa - město

stat

Ano

string

Fakturační adresa - stát

dod_osoba

Ano

string

Dodací adresa - osoba

dod_adresa

Ne

string

Dodací adresa - ulice

dod_psc

Ne

string

Dodací adresa - PSČ

dod_mesto

Ne

string

Dodací adresa - město

dod_stat

Ne

string

Dodací adresa - stát

ic

Ano

string

dic

Ano

string

DIČ

tel

Ne

string

Kontaktní telefon

email

Ne

string

Kontaktní email

 

 

<item id="978" kod="EX8870000" pocet="1.00" cenabez="83.47" cenas="101.00"

nazev="Motyčka, 330mm, EXTOL PREMIUM" dph="21.00" />

 

Popis vstupních atributů - <item>

 

Název

Povinný

Datový typ

Popis

id

Ano

int

ID produktu

kod

Ano

string

Kód produktu

pocet

Ano

float

Množství produktu

cenabez

Ano

float

Cena bez DPH

cenas

Ano

float

Cena s DPH

nazev

Ano

string

Název produktu

dph

Ano

float

Výše DPH

 

Element Order se může opakovat vícekrát, je tedy možné jedním požadavkem naimportovat více

objednávek.

 

 

Číselník doprav a plateb

 

Služba běží na adrese http://{vašedoména}/admin/get_partner_data.php

Pro službu je potřeba zaslat metodou POST tyto údaje:

$_POST["partnerLogin"] - login partnera uvedený v číselníku

$_POST["partnerTimeStamp"] - vygenerovanou časovou známku ve formátu "Y-m-d H:i:s"

$_POST["partnerHash"] - hash vypočtete jako SHA1($_POST["partnerTimeStamp"].$partnerPassword)

$_POST["dataType"] – podporuje následující hodnoty:

a) shipmentList – seznam doprav

b) paymentList – seznam plateb

 

 

Návratová data pro požadavek typu shipmentList

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<eshopData>

<list type="shipmentList">

<item id="1" name="PPL"/>

<item id="2" name="DPD"/>

</list>

</eshopData>

 

Návratová data pro požadavek typu paymentList

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<eshopData>

<list type="paymentList">

<item id="1" name="Dobírka"/>

<item id="2" name="Platba kartou"/>

<item id="3" name="Platba převodem"/>

</list>

</eshopData>