Hlavní stránka
>
Export ziskovosti zboží

Export ziskovosti zboží

  

 1. Úvodní infromace
 2. Vstupní parametry exportu
 3. Exportovaná data
 4. Příklady 

  

1. Úvodní informace

 

Sestava má primární použití pro zjištění ziskovosti zboží, ale lze ji využít i jako export stavu skladu (viz. příklad č. 2). Data jsou exportována do formátu CSV, který je možné otevřít tabulkovém procesoru (Microsoft Excel, OpenOffice Calc, ...)

 

2. Vstupní parametry exportu

 

Datum OD - DO

Toto ohraničení je důležité v jakém období hlídáte zisk. Tedy například nás zajímá zisk za březe 2018, tedy vložíme do data od 1.3.2018 a do data do 31.3.2018.

 

Sklady

Tato sekce je ovládána zaškrtávacími políčky nebo odkazy "označ". 

 1. Zaškrtávací pole udávající z jakého skladu budou načítány údaje (Není-li vybrán ani jeden sklad, sestava se chová stejně jako by jste vybrali všechny sklady.)
 2. Označí všechny sklady
 3. Označí ty sklady, které jsou definovány pro eschop 
 4. Označí ty sklady, které jsou definovány jako komisní
 5. Pokud máte více skladů a bude toto pole žaškrtnuto, pak se údaje že všech skladů sečtou (tedy jedna karta = jeden řádek)

 

Omezení tisku produktů, v daném období musí mít alespoň jeden

Tato možnost omezuje výpis produktů. 

 • nákup - položka se vypíše jen v případě, že existuje nápup v období od - do (Datum OD - DO)
 • prodej pokladnou - položka se vypíše jen v případě, že existuje prodej pokladnou v období od - do (Datum OD - DO)
 • prodej objednávkou - položka se vypíše jen v případě, že existuje prodej v objednávce v období od - do (Datum OD - DO)

Podmínky se nesčítají, tedy pokud zvolím nákup a prodej pokladnou neynamená to, že se mi vypíší položky, které jsem nakoupil i prodal, ale stačí, aby jedna z nich byla splněna a již se položka objeví.

 

3. Exportovaná data

 

Hlavička exportu je dvouřádková, za ní následují data. Neexistuje žádný sumární řádek. Sloupce je pak možné sloučit do bloků, kde každý udává své informace.

A - G = informace o položce

 1. Kód položky
 2. Název položky
 3. Čárový kód - EAN
 4. Název skladu, ze kterého jsou načítány údaje (není-li vyplněn pak je zapnut příznak "Seskupit za vybrané sklady")
 5. Dodavatel 
 6. Výrobce
 7. Stav zboží

H - J = stav zboží k datu OD

 1. Množství na skladě
 2. PNC = průměrná nákupní cena
 3. Hodnota produktu na skladě (H*I)

K - AD = informace ze zadaného období OD data - DO data

K - M = nákup produktu za období OD data - DO data

 1. Nakoupené množství
 2. Celková hodnota nákupu
 3. Průměrná nákupní cena v daném období

N - R = prodej produktu pokladnou za období OD data - DO data

 1. Množství prodané na paragon
 2. Počet dokladů, kde se položka objevila
 3. Celková hodnota prodejů pokladnou
 4. Průměrný zisk na položku 
 5. Celkový zisk při prodeji pokladnou

S - W = prodej produktu přes objednávky za období OD data - DO data

 1. Množství prodané na fakturu
 2. Počet dokladů, kde se položka objevila
 3. Celková hodnota prodejů objednávkami
 4. Průměrný zisk na položku 
 5. Celkový zisk při prodeji přes objednávky

X - AC = jde o součet prodejů pokladny a objednávky

 1. Množství prodané na paragon i fakturu za vybrané období
 2. Počet dokladů, kde se položka objevila ve vybraném období
 3. Celková hodnota prodejů za vybrané období
 4. Průměrný zisk na položku za vybrané období
 5. Celkový zisk při prodeji za vybrané období (Prodej - Nákup)
 6. Zpřesněný zisk - do zisku se započítává i období před datem OD - tedy jde o takový celkový průběžný zisk

AD = množství na převodkách

AE - AL = další informace

 1. Aktuální množství na skladu
 2. Jaké má být minimum na skladu
 3. Jaké má být optimum na skladu
 4. Průměrná nákupní cena aktuální
 5. Hodnota skladu aktuální
 6. Odkaz na detail položky v administraci
 7. Datum posledního příjmu
 8. Datum posledního výdeje

  

4. Příklady

  

Příklad č.1

Pohyb položky na skladě

Datum pohybu Typ pohybu Množství Jednotková cena Celková cena
31.1.2018 Nákup   1 ks  90,-  90,-
05.02.2018 Nákup  10 ks   100,-  1000,-
08.02.2018 Prodej pokladnou  2 ks   200,-  400,-
19.02.2018 Prodej objednávkou  1 ks   150,-  150,-
20.02.2018 Nákup  1 ks   90,-  90,-
01.03.2018 Prodej objednávkou  1 ks   150,-  150,-

 

Exportujeme data od 1.2. - 29.2.

Export by pak vyexportoval následujícíc data: ukázka.pdf

 

Příklad č.2

Budeme chtít zjistit stav skladu k poslednímu lednu tedy k 31.1.2018.

Nastavení bude vypadat následovně:

 • Tedy datum o jednu vyšší než hledáme, protože 31.1.2018 znamena, že hledám pohyby 31.1.2018 0:00:00 tedy pohyb udělaný v 10 dopoledne by se do toho nezapočítal.
 • Sklady chci vsechny, mohu nechat sečíst a nemusím, záleží co přesně hledám.
 • Omezení žádné, chci vidět všechny položky na skladě

Po vygenerování exportu mi stačí sestava se sloupci A - J ostatní můžete zrušit to je vlastně přehled vašeho skladu k poslednímu lednu v roce 2018.