>
Dávkový import

Dávkový import

Dávkový import patří mezi nejsložitější skupinu modulů eshopu Binargon. Je to však velmi silný nástroj a dokáže ušetřit skupině lidí stovky hodin práce denně.

Úkolem dávkového importu je automaticky získávat informace z ceníku dodavatelů zboží, vybírat nejlevnějšího dodavatele a hromadně plnit váš katalog.

Zde je zjednodušený příklad práce s dávkovým importem:

 Každý z dodavatelů dodává svůj ceník v elektronické podobě ve formátu CSV. Aby e-shop dokázal číst data z těchto ceníků, je mu třeba vysvětlit, kde v ceníku co najde. To se děje pomocí šablony ceníku, kterou je třeba pro každý ceník vytvořit (stačí jednou při prvním importu).

 Po té co si ke všem ceníkům, které chcete naimportovat, vytvoříte šablony, je možno do e-shopu „nalít“ produkty pomocí modulu „Načtení ceníku“.

 Jako nejlepší postup se ukázalo nejprve naplnit e-shop zbožím od dodavatele s největším sortimentem, toto zboží zařadit do kategorií a nastavit další požadované vlastnosti, které v ceníku nebyly (pokud takové jsou), a až poté importovat ceníky od dalších dodavatelů. Výhodou takového postupu je vyšší přehled o tom, které zboží jsem již do katalogu zařadil. Další výhodou je rychlejší spojování produktů (to zjednodušeně řečeno určuje, že toto zboží od dodavatele A je to samé zboží od dodavatele B které už v našem katalogu máme). 

 Po načtení jakéhokoli ceníku doporučujeme navštívit modul „Nezařazené položky“ a rozhodnout,  co s novým zbožím, které dávkový import našel po načítání nového ceníku.

 Posledním krokem dávkového importu je synchronizace. Synchronizace prochází veškerá data získaná ze všech ceníků a aktualizuje podle nich informace v e-shopu (jedná se především o ceny)