Hlavní stránka
>
Dávkový import

Dávkový import

Dávkový import patří mezi nejsložitější skupinu modulů eshopu Binargon. Je to však velmi silný nástroj a dokáže ušetřit skupině lidí stovky hodin práce denně.

Úkolem dávkového importu je automaticky získávat informace z ceníku dodavatelů zboží, vybírat nejlevnějšího dodavatele a hromadně plnit váš katalog.

Zde je zjednodušený příklad práce s dávkovým importem:

 Každý z dodavatelů dodává svůj ceník v elektronické podobě ve formátu CSV. Aby e-shop dokázal číst data z těchto ceníků, je mu třeba vysvětlit, kde v ceníku co najde. To se děje pomocí šablony ceníku, kterou je třeba pro každý ceník vytvořit (stačí jednou při prvním importu).

 Po té co si ke všem ceníkům, které chcete naimportovat, vytvoříte šablony, je možno do e-shopu „nalít“ produkty pomocí modulu „Načtení ceníku“.

 Jako nejlepší postup se ukázalo nejprve naplnit e-shop zbožím od dodavatele s největším sortimentem, toto zboží zařadit do kategorií a nastavit další požadované vlastnosti, které v ceníku nebyly (pokud takové jsou), a až poté importovat ceníky od dalších dodavatelů. Výhodou takového postupu je vyšší přehled o tom, které zboží jsem již do katalogu zařadil. Další výhodou je rychlejší spojování produktů (to zjednodušeně řečeno určuje, že toto zboží od dodavatele A je to samé zboží od dodavatele B které už v našem katalogu máme). 

 Po načtení jakéhokoli ceníku doporučujeme navštívit modul „Nezařazené položky“ a rozhodnout,  co s novým zbožím, které dávkový import našel po načítání nového ceníku.

 Posledním krokem dávkového importu je synchronizace. Synchronizace prochází veškerá data získaná ze všech ceníků a aktualizuje podle nich informace v e-shopu (jedná se především o ceny)

 

1.1 Vytvoření šablony – Administrace šablon ceníků
Šablona ceníku je pro e-shop návodem, jak z ceníku dodavatele číst data. Šablona ceníku je zároveň informace o dodavateli. Pokud budeme mít například dva dodavatele a každý bude mít dva ceníky, vytvoříme celkem čtyři šablony.
Pro vytvoření šablony ceníku je zapotřebí e-shopu dodat vzorový ceník, podle kterého bude šablona vytvořena. Postačí nám aktuální ceník.
Po vstupu do menu „Dávkový import -> Administrace šablon ceníků“ můžeme založit novou šablou v pravém panelu. Zvolíme si název nové šablony, například „OP Prostějov – obleky“ a zvolíme umístění ceníku podle kterého budeme šablonu vytvářet. Klikneme na tlačítko vytvořit.
Nyní je zobrazen detail vaší nové šablony. Je zde i ukázka vámi zadaného ceníku (první čtyři řádky). Pomocí tohoto náhledu nadefinujeme, co který sloupec v tomto ceníku znamená následujícím způsobem:
Pod náhledem vašeho ceníku vybereme z prvního selectboxu (Atributy ceníku) postupně požadované sloupce a k nim vybereme jejich význam (Atributy e-shopu). Pro vytvoření spojení klikneme na tlačítko „přidat vazbu“. Vytvořené vazby se zobrazují v dolní části panelu. Když takto nadefinujeme všechny potřebné vazby, stačí kliknout na tlačítko uložit.
POZOR: U každé šablony je nutno nadefinovat, kde e-shop najde kód dané položky. Kód položky je povinný!
Na úvodní stránce modulu „Administrace šablon ceníků“ je možno již existující šablony editovat, nebo zobrazit jejich rychlý náhled. K editaci je třeba mít platný formát ceníku (aktuální ceník)

POZOR: Jak již bylo řečeno, šablona je zároveň údajem o dodavateli. Pokud tedy váš dodavatel změní formát ceníku (například přibudou nějaké informace, přehodí se sloupce atd..) není možné starou šablonu smazat a vytvořit místo ní novou, ale je nutno ji editovat.
Pokud byste tak neučinili, e-shop by bral všechny položky jako nové a museli byste je znovu zařazovat do e-shopu a spojovat s již existujícím zbožím.


1.2 Načtení ceníku
Načtení dat z ceníku pomocí šablony ceníku se provádí v menu „Dávkový import -> Načtení ceníku“
Jak je v tomto modulu graficky naznačeno, k načtení dat potřebujete tři věci.
○ Zadat výchozí nastavení
○ Zvolit šablonu ceníku – kliknutím z zobrazeného seznamu šablon
○ Zvolit ceník – buď kliknutím ze seznamu souborů na FTP serveru nebo zvolením pomocí tlačítka „procházet“
Poté stačí kliknout na tlačítko „proveď dávkový import“. Následuje samotný proces importu dat z ceníku o jehož průběhu informuje grafický a procentuální ukazatel.

 

1.3 Nové produkty (Nezařazené položky)
Pokud importujete nový ceník, e-shop narazí na produkty, které ještě nezná (přesněji nezná jejich kód). Tyto produkty budou k vidění po načtení ceníku v modulu „Dávkový import -> Nezařazené položky“
Modul „Nezařazené položky“ slouží k rozhodování co s produkty, které e-shop nezná. U každého produktu je možno dodatečně zadat záruku, sazbu dph a stav (novinka, běžné zboží...). S každou položkou je dále možno provést následující akce:
Ignorovat: položka se přesune do tzv. Ignorovaných položek. Modul „ignorované položky“ je popsán v následující kapitole.
Smazat: Nový produkt bude smazán ze seznamu nezařazených položek. Pokud bude i v dalším ceníku, znovu se zde objeví.
Zařadit: Provedeme u produktů které chceme prodávat a které ještě ve svém katalogu nemáme. 
Spojit: Provedeme u produktů které chceme prodávat ale již je ve svém katalogu máme. Spojení produktů v podstatě říká, že se jedná o ten samý produkt, pouze je dodáván více dodavateli.


Příklad: Dodavatel A dodává modrá trička pod kódem k123. Dodavatel B dodává ta samá modrá trička od toho samého výrobce s kódem k987. Při načítání prvního ceníku (ceníku dodavatele A) se objeví modrá trička v nezařazených položkách a my u nich jako akci zvolíme „zařadit“ (poté klikneme na tlačítko „provést vybrané akce“). V modulu „produkty -> produkt“ si pak tato trička můžeme ihned zařadit do správných kategorií a klidně jej ihned zobrazit v e-shopu. 
Poté budeme načítat ceník od dodavatele B. Po provedení načtení se nám v modulu „Nezařazené produkty“ opět objeví modrá trička. Protože tato trička již v e-shopu máme, vytvoříme spojení mezi těmito modrými tričky od dodavatele B s těmi co již v e-shopu máme. Klikneme na akci „spojit“ a v otevřeném okně zvolíme naše již zařazená modrá trička. Eshop si tak bude pamatovat že se jedná o to samé zboží, pouze jej dodávají oba zmínění výrobci.
Pozn: každá akce se provede až po kliknutí na tlačítko „provést požadované akce“

Bez akce: neprovede se žádná z výše popsaných akcí. Položka zůstane v „nezařazených položkách“.

 

1.4 Ignorované položky

Mnoho dodavatelů nabízí zboží z mnoha oblastí a ne všechny produkty si přejeme prodávat. Pokud provozujeme e-shop prodávající pouze vína a náš dodavatel kromě vín prodává (a v ceníku má uvedeny) například i pračky, tak všechny tyto produkty, které nemíníme prodávat zařadíme do ignorovaných položek (Jako akci v „nezařazených položkách“ zvolíme ignorovat).

 

1.5 Synchronizace
Mnoho změn a nastavení v e-shopu nemá okamžitý efekt. Pokud například naimportujete nový ceník nebo hromadně nastavíte marže pro kategorii, je třeba určit u každého produktu nejlevnějšího dodavatele, nebo přepočítat všechny ceny produktů. Všechny tyto aktualizace má na práci modul Synchronizace. (Dávkový import -> Synchronizace) 
Synchronizaci není nutno provádět po každém importu ceníku. Synchronizaci provádíme ve chvíli, kdy chceme, aby se nové údaje projevily v e-shopu.
Příklad: Při prvním importu zboží naimportujeme největší ceník a zboží rozřadíme do kategorií. Poté naimportujeme postupně všechny další ceníky a až poté provedeme synchronizaci. Po té co je synchronizace dokončena, má zboží v e-shopu aktualizované ceny, dph, marže atd. Můžeme tedy klidně prodávat. Během provozu e-shopu nám budou naši dodavatelé zasílat nové ceníky. Dejme tomu, že první dva dodavatelé zašlou platný ceník vždy v pondělí. My načteme oba ceníky a poté provedeme synchronizaci. Ostatní dodavatelé dodávají své ceníky jen jednou za měsíc, vždy první středu v měsíci. Ceník tak naimportujeme ten den, kdy přijde a provedeme synchronizaci.

 

1.6 Synchronizace fotografií
Synchronizace fotografií je speciálním druhem synchronizace. Pokud je v ceníku uvedena adresa fotografie produktu, je e-shop schopen si tuto fotografii stáhnout.