Hlavní stránka
>
Číselník stavů reklamací

Číselník stavů reklamací

Co je stav reklamace a proč vytvářet vlastní stavy?

Stav reklamace označuje fázi, v jaké se daná reklamace v procesu vyřizování zrovna nachází.

Stavy reklamace slouží k:

 1. Filtrování reklamací v přehledu reklamací (dohledáte tak např. všechny reklamace čekající na dodání zboží)
 2. Informování zákazníka v jakém stavu se jeho reklamace nachází. (Tabulka s reklamovaným zbožím, zahrnující stavy reklamací se zákazníkům zobrazí v modulu reklamace po přihlášení do uživatelského účtu.)

Jak přidám nový stav reklamace?

Stavy reklamací můžete přidávat / nastavit v Horní menu → Číselníky → Stavy reklamací.

Klikněte na tlačítko „Přidat stav“. Objeví se Vám dialogové okno, do kterého vepište nový stav. Tento nový stav se Vám objeví v novém řádku na konci tabulky. Kliknutím do příslušného pole pak doplňte další údaje – Název, jaký vidí zákazník a systémový význam. Klikněte na tlačítko „uložit změny“ pro uložení nového stavu.

Jak smažu stav reklamace?

Klikněte na tlačítko „smazat“ ve sloupci mazání v řádku konkrétního stavu reklamace. (Změny se v eshopu projeví po kliknutí na „Uložit změny“.)

Co vše můžu u stavu reklamace vyplnit?

V tomto modulu se Vám zobrazí přehledná tabulka poskytovatelem přednastavených, nebo Vámi dosud nastavených stavů reklamací.

 • ID - Identifikátor stavu reklamace, který se generuje automaticky při založení nového stavu.
 • Název stavu - Do pole můžete vložit název stavu reklamace nebo jej kliknutím do příslušného pole kdykoliv změnit. Nezapomeňte případnou změnu uložit kliknutím na tlačítko „Uložit změny.
 • Název jaký vidí zákazník - Zde vložte text, který chcete, aby zákazníci viděli při Vámi provedené změně stavu. Kliknutím do příslušného pole můžete název kdykoliv změnit. Nezapomeňte případnou změnu uložit kliknutím na tlačítko „Uložit změny.
 • Systémový význam - V select boxu máte přednastaveny významy: Nově přijato, V řešení, Ukončeno, Zamítnuto. Nastavení tohoto významu je důležité zejména s ohledem na další systémové funkce – tisku dokumentů, např. přijetí a ukončení reklamace.
  Každý systémový význam může mít několik fází. Například význam „V řešení“ můžete rozdělit do všech fází, kterými reklamace ve Vašem případě prochází.
  Ze select boxu vyberte význam reklamace.
 • Smazat - Kliknutím na toto pole smažete vybraný stav reklamace.
 • Přidat typ - Kliknutím na toto pole založíte nový stav reklamace.
 • Uložit změny - Kliknutím na toto pole aktualizujete a uložíte změny.