Hlavní stránka
>
Číselník skladů

Číselník skladů

Pokud máte zakoupen modul Plný skladový systém + inventura pak v tomto číselníku si můžete nastavit všechny sklady. Tento modul je určen k evidenci skladů, jejich zásob a pomůže Vám organizovat jak skladové zásoby, tak například veškeré operace související s naskladňováním a vyskladňováním, vypočítávat reálný výpočet dostupností zboží pro zákazníky apod.

 

Jak založit nový sklad?

Klikněte na tlačítko „Přidat sklad“. Objeví se Vám řádek pod záhlavím tabulky. V případě, že máte již založeny nějaké sklady, objeví se nový řádek na konci tabulky.

Kliknutím do příslušného pole vyplňte:

  •          Priorita

Zadáním čísla v tomto poli stanovíte pořadí, v jakém se bude z konkrétního skladů vyskladňovat. V případě, že nestanovíte prioritu skladů, bude systém vyskladňovat z hlavního skladu, který můžete určit vy v Horní menu: Nastavení → Nastavení: Levé menu: Sklad, v případě, že jej nestanovíte, vyskladní z toho, který si jako hlavní vybere sám.

  •          Kód skladu

Pakliže máte, zde zadejte vaše interní kódové označení skladu.

  •          Název skladu:

Zadejte název skladu.

  •          Popis skladu:

Zadejte popis skladu; doporučujeme co nejkratší znění (např. adresa, nebo umístění skladu); chcete-li aby se popis skladu zobrazoval například na samostatné stránce skladů, toto musí podporovat i Vaše grafická šablona – kontaktujte technickou podporu.

  •          Pro e-shop

Zaškrtnutím tohoto pole můžete určit, které ze skladů jsou určeny pro eshop.

  •          Komisní

Zaškrtnutím pole v příslušném řádku určíte konkrétní sklad pro tzv. komisní prodej. Více ZDE.

  •          Virtuální

Zaškrtnutím pole v příslušném řádku označíte sklad jako virtuální. Počet produktů na tomto skladu je vždy 0, ale pamatuje si všechny provedené operace, na jejichž základě můžete vystavovat fakturu. Více ZDE.

Co znamená, že je sklad pro eshop?

Zaznačením zaškrtávacího pole v příslušném řádku určíte, které sklady budou určeny pro eshop. V eshopu se tak bude vypočítávat a zobrazovat počet kusů produktů, které jsou aktuálně na skladech s tímto zaznačením. V případě, že pole nezaškrtnete, zásoby tohoto skladu se neprojeví ve výpisu množství kusů v eshopu.

 

Co je komisní sklad?

Komisní sklad slouží ke komisnímu prodeji, vázanému na cenový limit a konkrétního zákazníka. Tohoto nastavení můžete využít v případě, že nabízíte své zboží prostřednictvím obchodníka, přičemž zboží zůstává až do zaplacení Vaším majetkem.

Označíte-li příslušné zaškrtávací pole u některého ze skladů, určíte tento sklad pro komisní prodej a zároveň aktivujete pole „Cenový limit komisního skladu“ a „Zákazník“.  Při stanovení cenového limitu doporučujeme stanovit akci, na kterou bude tento limit vázán – např. automatické zaslání informačního emailu odběrateli. Kliknutím na pole „vybrat zákazníka“ rozbalíte seznam registrovaných zákazníků, z nichž můžete vybrat jednoho konkrétního, na kterého bude komisní sklad vázán. Kliknutím na pole „generovat objednávku“ můžete generovat objednávku s ohledem na prodané zboží.

Co je virtuální sklad?

Virtuálního sklad může sloužit například k evidenci zboží postupně vydávaného, umožňující vytvořit fakturu za toto zboží za určitou dobu. Je vázán na konkrétního zákazníka. Zaznačením tohoto pole v příslušném řádku se aktivuje pole „zákazník“, kterého můžete kliknutím myši na tlačítko vybrat ze seznamu a následně podobně jako u komisního skladu generovat objednávku.

Veškeré zboží naskladněné na virtuální sklad je odepsáno ze zdrojového skladu, ale na virtuálním skladě není zaznamenán počet kusů naskladněných produktů.

Jak smazat sklad?

Chcete-li některý ze skladů smazat, klikněte na tlačítko „smazat“ v příslušném řádku vpravo.