Hlavní stránka
>
Číselník parametrů

Číselník parametrů

Číselník parametrů slouží pro zadání všech dostupných parametrů, které budete používat u produktů. Parametry si můžete pro přehlednost rozřadit do skupin dle Vámi prodávaných druhů produktů.

Ke každému parametru je nutné zadat název – např. „úhlopříčka televize“, rovněž můžete zadat popis, který se může v šabloně zobrazit klientům a upřesnit jim smysl parametru, pokud z názvu není jasný. U každého parametru je rovněž nutné zadat datový typ.

Pro nastavení číselníku parametrů je nutné mít aktivován modul Parametry produktu.

 

Při přechodu do Horní menu: Číselníky→ Číselník parametrů v horní části přehledu se nachází lišta se čtyřmi tlačítky (parametry, slučování parametrů, Heureka a Slučování barev):

Parametry

Zde naleznete přehled všech ve Vašem eshopu nastavených skupin parametrů.

Novou skupinu parametrů přidáte kliknutím na tlačítko Přidat skupinu v Horní menu → Číselníky→ Číselník parametrů. Objeví se Vám okno, do kterého zadáte název skupiny, která se následně objeví v přehledu všech skupin „Parametry". Vytvoření skupiny potvrďte kliknutím na „OK“.

Po vytvoření nové skupiny, klikněte na text „Přidat nový parametr“.

Otevře se Vám okno s detailem parametrů, kde zadáte:

 • Název

Zadejte název parametru; Například uhlopříčka televizoru

 • Typ

Z rozbalovacího menu vyberte typ parametru.

 

V případě uhlopříčky vybíráte jako datový typ rozměr v cm. U tohoto parametru pak zákazníci mohou hledat například televizi dle velikosti uhlopříčky v cm, v tomto případě však budou muset zadat konkrétní hodnotu. V případě, že chcete, aby zákazník filtroval zboží podle nabídnutých hodnot tohoto parametru, je třeba vybrat výčtový typ a k němu doplnit dostupné hodnoty.

 

V případě výběru ANO/NE označujete ty produkty, které příslušný parametr mají nebo ne. Například u televize DVI vstup.

 

V případě zadání výčtu hodnot, je potřeba tyto hodnoty určit, tedy kliknout na ikonu „přidat“ a textem vypsat hodnoty, každou zvlášť vždy po kliknutí na „přidat“.

Zákazníkovi se v klientské části zobrazují u výčtového typu pouze hodnoty, které jsou v dané kategorii dostupné u produktů.

 • Popis

Popisem můžete zákazníkovi objasnit smysl parametru, který nemusí být z názvu úplně jasný.

 • Zařazení do skupiny

Zde můžete daný parametr přesouvat výběrem ze Selectboxu do všech Vámi vytvořených skupin parametrů.

 

Pro uložení všech změn použijte tlačítko „Uložit změny“ v horní části číselníku parametrů.

 

Slučování parametrů

(Nelze slučovat hodnoty v rámci jednoho parametru!)

Tady můžete sloučit parametry přednastavené ve Vašem e-shopu s těmi importovanými od Vašeho dodavatele. Objeví se Vám zde výčet Vámi zadaných parametrů, případně parametrů importovaných. Pro přehlednost se defaultně každý jeden parametr se všemi hodnotami zobrazuje na jedné stránce. Prohlížet parametry můžete kliknutím na pořadové číslo stránky vpravo nahoře.

Tato funkce například umožňuje sloučit všechny velikosti různého sortimentu pod jednu jedinou, nebo naopak rozdělit velikosti na velikosti dle sortimentu zboží. Můžete zde rovněž sloučit odlišné parametry z dat dodavatele na ty, které používáte ve svém e-shopu – například odlišné značení velikosti uhlopříček (centimetry a palce).

 • Uložit změny

Kliknutím uložíte všechny provedené změny, dle kterých bude proveden následující import dat.

 • Provést změny

Kliknutím na toto tlačítko uložíte změny ve všech nastavení parametrů, jejich importů, které se také následně aplikují na vše, co s parametry souvisí.

 

 • Jméno parametru, hodnota

Po zadání hodnot do těchto kolonek a kliknutím na tlačítko „Hledej“ zahájíte hledání parametru dle Vámi zadaných hodnot. V případě nalezení se Vám příslušný parametr zobrazí v tabulce. V případě, že vyhledávání nic nenalezne, bude oznámeno, že je seznam prázdný.

 • Počet parametrů na stránku

Zadáním čísla upravíte stránkování a zobrazování počtu parametrů na jedné stránce.

 • Importovat

Pro povolení importování daného parametru, který můžete provést v případě sloučení s jiným parametrem, označte daný parametr kliknutím (zezelená) a klikněte na tlačítko Importovat. V sloupci tabulky s názvem „Importuje se do databáze?“ se pak objeví ANO.

 • Neimportovat

Pokud nechcete, aby se některý z příslušných parametrů importoval, stačí opět daný parametr označit kliknutím a následně kliknout na tlačítko Neimportovat. V sloupci tabulky s názvem „Importuje se do databáze?“ se pak objeví NE.

 • Sloučit s jiným parametrem

Chcete-li sloučit importované parametry s parametry zadanými v e-shopu, klikněte na příslušný parametr, následně na tlačítko „Spojit s jiným parametrem“. Objeví se Vám tabulka zadaných skupin parametrů, ze které můžete kliknutím na jednotlivé položky vybrat parametr a jeho hodnotu, s kterým si přejte toto sloučení provést. Ve výsledku to znamená, že dle tohoto nastavení bude proveden následný import dat od dodavatele a parametry se Vám takto sjednotí… Tzn. sloučíte-li velikost 38 od dodavatele s velikostí S ve Vašem eshopu, všechny produkty s velikostí 38, které importujete se ve Vašem e-shopu zobrazí pod velikostí S.

 

Heuréka.cz

Zde můžete upravit Vámi zadané parametry do tvaru podporovaného Heureka.cz. Vaše hodnoty parametrů se tímto nastavením automaticky přepíší do tvaru, který Heuréka.cz akceptuje, čímž může Heuréka.cz Vaše zboží nabízet v těch velikostech, které podporuje.

 • Uložit změny

Kliknutím uložíte všechny provedené změny, dle kterých bude proveden následující import dat.

 • Změnit význam označených

Kliknutím na toto tlačítko můžete nastavit všem označeným položkám význam pro Heureka.cz.

 • Jméno parametru, hodnota

Po zadání hodnot do těchto kolonek a kliknutím na tlačítko „Hledej“ zahájíte hledání parametru dle Vámi zadaných hodnot. V případě nalezení se Vám příslušný parametr zobrazí v tabulce. V případě, že vyhledávání nic nenalezne, bude oznámeno, že je seznam prázdný.

Tabulka hodnot

 • Parametr

Zde uvidíte název parametru.

 • Hodnota

Zde uvidíte hodnotu parametru

 • Význam pro Heureku.cz

Z tohoto selectboxu můžete vybrat:

-          Nepřenášet: parametr se pro Heureka.cz přenášet nebude, pokud tento parametr nebyl použit pro vytvoření variant produktu.

-          Přenést se zachováním názvu parametru: Hodnota pro Heureka.cz zůstane zachována, ale zároveň se přenese Váš vlastní název tohoto parametru.

-          Výběrem z ostatních nabízených významů stanovíte okruh parametrů pro Heureka.cz, pro který se Vám automaticky po uložení změn přepíše hodnota, kterou zadáte do sloupce Hodnota pro Heureka.cz.

 • Hodnota pro Heureka.cz

Do tohoto sloupce můžete vepsat hodnotu parametru. Pokud máte v předchozím sloupci nastavený některý z významů pro Heureka.cz a změnu uložíte, automaticky se Vám na tomto místě vygeneruje hodnota podporována Heureka.cz.

 

 

Slučování barev

Jak zajistit, aby zákazník při hledání např. červených triček našel i tmavě červené trička, nebo bílá trička s červenými proužky?

 

Zejména u prodeje oblečení se stává, že dodavatel nemá jednotný číselník barev. Modrá košile je jednou označena jako modrá, podruhé jako "Sea blue", potřetí jako "Navy". Eshopy Binargon jsou schopny řešit tyto situace a zjednodušit zákazníkovi filtrování dle barvy.

Postup:

 1. Přejděte do číselníku parametrů (menu číselníky - číselník parametrů)
 2. V záhlaví se přepněte na záložku "Slučování barev"
 3. V tabulce uvidíte seznam barev, které můžete nastavovat. Klikněte na konkrétní parametr.
 4. Nyní se vám vypíše seznam hodnot vybraného parametru.
 5. U každé hodnoty uvidíte odkazy plus a mínus. Pokud kliknete na plus, přidá se k hodnotě volba zjednodušené barvy. 
 6. Pokud nějaká hodnota odpovídá více barvám, můžete na plus kliknout víckrát a přidat více barev. Například k hodnotě "bílo-červená" můžete současně přiřadit barvy bílá a červená.
 7. Stejnou barvu můžete přiřadit i více hodnotám (bílou přiřadíte k "bílo-červené" i "bílo-modré")
 8. Po nastavení všech barev klikněte na tlačítko "Uložit barvy". Změny se zákazníkům projeví až po kliknutí na tlačítko "Přegenerovat parametry";
 9. Přejděte do nastavení "kategorie - filtry parametrů" v menu zboží
 10. V levém sloupci vyberete kategorii, ve které chcete povolit filtrování.
 11. Do filtru přidáte parametry jednotlivých barev (každá zjednodušená barva je v číselníku parametrů zavedena jako samostatný parametr. Pokud v číselníku tyto parametry nemáte, je potřeba kliknout na tlačítko "přegenerovat parametry, viz bod 8.")

Příklad možného nastavení:

Dodavatel posílá v katalogu produkty v barvách "bílo-modrá", "modrobílá", "bílo červená" a "červená". 

bílo-modrá

přiřadíme barvy: bílá + modrá

modrobílá

přiřadíme barvy: bílá + modrá

bílo červená

přiřadíme hodnoty: bílá + červená

červená

přiřadíme hodnoty: červená

 

Pokud hodnoty nastavíme tak, jak je uvedeno v tabulce bude zákazník moci vyhledávat dle barev takto:

 • při hledání bílé najde bílo-modré, modrobílé i bílo červené produkty
 • při hledání modré najde bílo-modré a modrobílé produkty
 • při hledání červené najde bílo červené i červené produkty