Hlavní stránka
>
Číselník měn

Číselník měn

Pro toto nastavení musíte mít aktivován modul Správa měn.

V tomto nastavení můžete upravovat kurz jednotlivých měn vůči výchozí měně. Lze rovněž nastavit automatické výpočty dle aktuálního kurzu z ČNB.

Každý kurz, ke kterému je vybrána měna, je automaticky upravován a je možné k němu definovat zvýhodnění nebo znevýhodnění v %. Pokud měna není automaticky aktualizována, systém zadané zvýhodnění ignoruje.

Zákazník v klientské části si může přepínat měnu, pokud to umožňuje Vaše grafická šablona. V případě, že toto není podporováno Vaší grafickou šablonou, přepínání měn probíhá v závislosti na jazykové mutaci. V demošabloně se tato funkce nachází v klientské části vedle rozbalovacího menu, které nabízí volbu jazykové mutace.

Přidat měnu můžete zadáním 3-písmenné zkratky dle ISO-4217. Kliknete-li na modře vyznačený odkaz ISO-4217 dostanete se na stránky Wikipedie se seznamem těchto zkratek. Dle zadané zkratky se Vám automaticky vygenerují údaje k dané měně do dalšího řádku.

  • Zkratka

Primárně se nastaví zkratka dle ISO-4217. Můžete změnit, zobrazí se u výpisu částky v eshopu.

  • Kurz

Primárně je nastaveno „Nepoužívat kurz ČNB“. Kurz můžete nastavit ručně a dle Vašeho nastavení se bude automaticky přepočítávat. Můžete rovněž vybrat ze seznamu danou měnu, následně se bude kurz přepočítávat dle kurzu České národní banky.

  • Zaokrouhlení

Určuje zaokrouhlení cen produktu v dané měně.

  • Zaokrouhlení objednávek

Určuje zaokrouhlení celkové ceny objednávky v dané měně.

  • Aktualizovat podle

Pokud změníte měnu, bude se kurz automaticky aktualizovat dle kurzu ČNB. Kurzy se z ČNB načítají vždy proti primární měně CZK. V demošabloně je přimární měnu, nelze automatický přepočet použít.

  • ISO4217

V tomto poli se Vám automaticky zobrazuje zkratka měny dle ISO-4217.

  • Procentuální změna

Umožňuje zvýhodnit nebo znevýhodnit kurz ČNB. Aplikuje se pouze při aktualizaci kurzu ČNB.

  • Sekundární měna dokladu

 Z rozbalovacího menu vyberte sekundární měnu dokladu.

 

Kliknutím na pole smazat, smažete vybranou měnu. 

 

Modul Víceměnové ceny umožnuje nastavení pevných cen v jiné měně u jednotlivých produktů.

Pokud chcete, aby se produkt v jiných měnách prodával za rozdílné ceny, vyplňte jednotlivé ceny do následující tabulky v detailu produktu, v sekci „Ceny“ ikona „Ceny v dalších měnách“.

Pokud zadáte nulu, bude produkt skutečně zdarma. Pokud chcete, aby se cena počítala dle kurzu, nechte pole prázdné.