Hlavní stránka
>
Číselné řady

Číselné řady

Číselné řady slouží k označování pořadového čísla faktur, dodacích listů a podobných tiskovin. Na této stránce můžete nastavit formát nadpisu, jeho text, formátování čísla a automatické doplňování libovolným textem.

Formátovat můžete u těch číselných řad, které máte v nastavení, závislém na objednaných modulech. V případě, že byste chtěli nastavit i další číselné řady, je třeba kontaktovat technickou podporu. Číselné řady dopravců jsou nastaveny automaticky dle Vámi dodaných číselných řad.

V případě, že potřebujete změnit číselnou řadu, je třeba zohlednit fakt, že může dojít k duplicitám.

 

Jak formátovat:

V číselné řadě můžete používat libovolné znaky, kromě znaků ´[´a ´]´

[r] je rok (4 cifry)

[y] je rok (2 cifry)

[m] je měsíc

[d] je den

[h] je hodina

[i] je minuta

[s] je sekunda

[*] je aktuální stav

[*,´znak´, ´počet´] je stav doplněný znakem ´znak´na přesný ´počet´míst

[n,´počet´]je náhodné číslo na ´počet´míst

 

Příklady:

Číselná řada ´[y]/[*]´ se zobrazí ´05/91´

Číselná řada ´[r]/[m]/Prodej[*,A,8]´ zobrazí ´2005/11/ProdejAAAAAA91´

Náhled Vámi zadaného formátu se zobrazuje vpravo, vedle ikonky „Maximum“.

  • Aktuální stav

Zadáním číslice označíte aktuální stav, od kterého se bude odvíjet formátování číselné řady. Máte-li zadáno číslo 25, první se vygeneruje s číslem 26.

  • Maximum

Je číslo označující maximum, do kterého se bude generovat číselná řada. V případě, že překročíte hranici zbývajících 100 čísel, budete upozorněni prostřednictvím hlavní strany na zbývající počet čísel dané číselné řady.

  • Pro podprodukty používat číselnou řadu produktů

Zaškrtnutím tohoto pole, se i pro podprodukty automaticky vygenerují čísla z číselné řady produktů.